Ny kommune - nye nettssider

1. januar 2020 ble vi ny kommune - Hurum, Røyken og Asker ble Asker!

I den forbindelse lanserte vi helt nye nettsider www.asker.kommune.no.

Sidene du er på nå, viser primært historikk tilknyttet prosessen frem mot kommunesammenslåingen.