Brannstasjonen på Tofte bygges etter planen

Rådmannen velger likevel ikke å fremme sak om å utrede brannstasjonsstrukturen i Asker. Ny, samlet vurdering ligger til grunn for beslutningen. Nye Tofte brannstasjon bygges, og Midtbygda beholdes.

Vil samarbeide for å løse plastproblemet

Nye Asker kommune får Oslofjordens lengste kystlinje. Kystområdet ligger i Norges tettest befolkede område og brukes aktivt som rekreasjonsformål store deler av året. Kombinert med en høy tetthet av fritidsbåter, er faren for tilsig av søppel og forurensing til fjorden stor.

Ny kommune med klima på timeplanen

Nye Asker kommune skal tuftes på FNs bærekraftsmål. I samarbeid med miljøledelsen i Asker tilbyr vi alle ungdomsskolene i den nye kommunen vår besøk av den erfarne og dyktige klimaformidleren og polfareren Tobias Thorleifsson.

Bli med i et av våre lokalsamfunnsutvalg

Nye Asker kommune skal være en flersenterkommune med stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger. Nå kan du melde din interesse til å være med i lokalsamfunnsutvalgene.