FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan kan vi i nye Asker jobbe med bærekraftsmålene når vi skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen?

Det er spørsmålet de folkevalgte i underutvalget for FNs bærekraftsmål skal finne ut av. Onsdag 11. oktober møttes de til sitt andre møte hvor bærekraftsmålene som rammeverk for kommuneplanarbeidet i nye Asker kommune var tema. 

FNs bærekraftsmål som rammeverk

Fellesnemnda for nye Asker kommune har vedtatt å benytte FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk i utformingen av kommuneplanen for den nye kommunen. I 2020 vil den nye kommune ha lokale mål i kommuneplanen, som ses i sammenheng med de globale målene og delmålene i FNs bærekraftsmål.

Se alle FNs bærekraftsmål på nettsidene til FN-sambandet

Bærekraftsmålene

Underutvalg for FNs bærekraftsmål

Et eget underutvalg for FNs bærekraftsmål er etablert i delprosjektet Kommuneplan. Utvalget er et av tre underutvalg som skal arbeide med føringer for kommuneplan for den nye kommunen.

Arbeidet med å utvikle en egnet metodikk for å ivareta de 17 målene og de relevante delmålene, ut av 169 delmål, er del av underutvalgets oppgave.

Hvilke av de globale delmålene er det som er relevante for kommunen? Hvilke lokale muligheter har vi for å innfri mål og delmål? Og hvordan finner vi lokale forankring for vårt bærekraftsarbeid? Dette skal utvalget se nærmere på i løpet av høsten 2017 og vår 2018.

Resultatet av underutvalgets arbeid skal legges fram for fellesnemnda som innspill til videre arbeid med ny kommuneplan for den nye kommunen.

Medlemmer av bærekraftsutvalget samlet rundt møtebord
Kommuneplanens bærekraftsutvalg arbeider med lokal bruk av FNs 17 bærekraftsmål. Bilde fra arbeidsmøtet den 11. oktober 2017.

Medlemmer

Følgende folkevalgte er valgt som medlemmer til bærekraftsutvalget:

 • Susanne Vist, Leder (H, Røyken)
 • Frida Vesseltun (Ap, Hurum)
 • Trond Jerve (H, Asker)
 • Lisa Jakobsen (Ap, Asker)
 • Merete Haug (V, Hurum)
 • Line Johansen (H, Hurum)
Arbeidsdokument og notatblokk
Hvordan kan vi i nye Asker jobbe med bærekraftsmålene når vi skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen?

Tidsplan for arbeidet

Arbeidet med FNs bærekraftsmål som rammeverk for kommuneplanarbeidet:

 • Høst 2017, etablering av metodikk for å sikre ivaretagelse av mål og delmål i ny kommuneplan
 • Vår 2018, koordinering og høring
 • 2018, arbeid med planprogram for kommuneplan for nye Asker kommune
 • 2019, arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker, inkludert implementering av bærekraftsmålene i kommuneplanen
 • 2020, vedtak av kommuneplanens samfunnsdel i det nye kommunestyret

Les mer om delprosjekt kommuneplanarbeidet