Nye Asker kommune skal tuftes på FNs bærekraftsmål. I samarbeid med miljøledelsen i Asker tilbyr vi alle ungdomsskolene i den nye kommunen vår besøk av den erfarne og dyktige klimaformidleren og polfareren Tobias Thorleifsson.

Tobias Thorleifsson er eventyrer og seniorrådgiver innen klimastrategi og klimakommunikasjon i Footprint.

Foredraget «Stoppe klimaendringene – hva kan du og jeg gjøre?» er for et samlet 10. trinn og tar cirka en time. Tobias Thorleifsson vil besøke skolene i Asker de to siste ukene av januar, i forbindelse med den nasjonale klimafestivalen.

Om foredraget

Tobias Thorleifsson er eventyrer og seniorrådgiver innen klimastrategi og klimakommunikasjon i Footprint, der han jobber med å akselerere grønn omstilling i privat og offentlig sektor. Han har gjennom en rekke krevende ekspedisjoner fått erfaringer og øyenvitneopplevelser knyttet til issmelting, klimaendringer og hva klimaendringene betyr for dyreliv, natur og samfunn.

Siden 2008 har Tobias Thorleifsson reist rundt i norske skoler og fortalt om klimaendringer og sine opplevelser i foredragene «Klima på Vippepunktet» og «Øyenvitne». Tobias har holdt klimakurs for lærere sammen med Siri Kalvig og Dr. Helga (Kikki) Kleiven. Han vært mentor for Miljøverndepartementets miljøambassadører, og er nå mentor for de nye Klimapilotene som turnerer i Oslo-skolen. Tobias har vært på en rekke foredragsturneer i USA og holdt foredrag på Museum of Natural History, National Geographic Society og The Explorers Club. Foredraget er tilpasset relevante kompetansemål i naturfag og samfunnsfag.

Hva lærer elevene?

Foredraget er knyttet til FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene. Elevene vil under foredraget bli tatt med på en spennende reise som viser utfordringene og mulighetene som ligger på veien mot lavutslippssamfunnet.

2 graders-målet betyr to ting:

  • Vi må tilpasse oss et klima som endrer seg raskt.
  • Vi må gjennomføre de riktige tiltakene tidlig nok.

Ta kontakt med  Mari.Ugland.Andresen@asker.kommune.no for mer informasjon.