Torsdag 8. juni vedtok Stortinget formelt at Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Kommunestyrene i Asker, Hurum og Røyken vedtok sammenslåingen i juni 2016.

- Vi er allerede godt i gang med å bygge nye Asker, og gleder oss nå over vedtaket i Stortinget. Dette blir formelt bekreftet gjennom kongelig resolusjon senere i år. Nye Asker blir med det eget rettssubjekt, og fellesnemnda får formell myndighet som øverste politiske styre i arbeidet med å etablere den nye kommunen. Da har vi nådd en ny milepæl, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Fellesnemnda utgjør til sammen ni politikere fra de tre kommunene. Deres oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å bygge den nye kommunen.

- Mye som binder oss sammen

Lene Conradi forteller at mange av de politiske og administrative arbeidsgruppene allerede er i gang, og de vil bistå fellesnemnda i det omfattende arbeidet.

- Vi opplever at det er stort engasjement for å bygge en ny kommune og å finne gode løsninger til beste for innbyggerne i nye Asker. Vi har mye som binder oss sammen; en felles kystkulturhistorie, ønske om gode samferdselsløsninger og ikke minst et ønske om en positiv tettstedsutvikling i hele kommunen, sier Conradi.

Slår sammen Akershus, Buskerud og Østfold

I tillegg til saken om ny kommunestruktur vedtok Stortinget at fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen fra 1. januar 2020. Nye Asker kommune blir derfor del av den nye region Viken.

Veien videre for nye Asker kommune

  • 2017- høst 2019: Den nye kommunen skal bygges med utgangspunkt i 16 delprosjekter.
  • September 2019: Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret.
  • November 2019: Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.
  • 1. januar 2020: Den nye kommunen er etablert.