I forbindelse med at vi blir ny kommune fra 1. januar 2020, vil du som innbygger oppleve endel endringer. Her legger vi ut viktig informasjon i forbindelse med sammenslåingen.

Nye adresser til kommunen

Fra 1.1.2020 vil Asker, Hurum og Røyken kommuner bli en kommune som skal hete Asker kommune.

Vakttelefoner og beredskapsnumre i Asker fra 1. januar 2020

 • Brann og større ulykker: 110
 • Politi og redningssentral: 112
 • Ambulanse - medisinsk nødtelefon: 113
 • Asker og Bærum brannvesen - sentralbord: 66 76 42 00
 • Akutte hendelser vei, vann og avløp: 66 90 94 60 (i arbeidstiden) og 66 90 94 08 (utenom arbeidstiden).
 • Legevakt: 116 117
 • Krisesenter: 67 50 83 83.
 • Telefonnummer til barnevernsvakt i nye Asker er ikke avklart. Barnevernsvakt i Asker frem til 1. januar 2020: 67 50 47 70. Barnevernsvakt for Røyken og Hurum frem til 1. januar 2020: 32 04 65 00
 • Påkjørsel av vilt: Det blir inntil videre tre fallviltgrupper i nye Asker:
  • Fallviltgruppe gamle Hurum: 940 57 046
  • Fallviltgruppe gamle Røyken: 909 49 401
  • Fallviltgruppe gamle Asker: 474 69 578.

Fakturaer fra og til kommunen

For fakturaer utstedt etter 1.1.2020 blir det noen endringer i når fakturaene kommer og hvordan dere vil motta dem sammenlignet med hvordan det er i de tre kommunene i dag.

Viktig info for å få betalt fakturaen er:

 • Hvis du har sagt JA til «e-faktura fra alle» i nettbanken vil fakturaen komme som e-faktura og du må godkjenne i nettbanken.
 • Hvis du har sagt JA til Vipps-faktura, kan fakturaen komme på Vipps hvis du ikke har e-faktura. Da må den godkjennes i Vipps.
 • Hvis du har sagt JA til Digi-post og ikke har sagt ja til de to alternativene over, vil fakturaen komme til Digi-post og må betales i nettbanken. Det er viktig å sjekke dette og eventuelt kontrollere om du har sms- eller e-postvarsling når du får brev/faktura i Digi-post.

Fakturaen vil komme på papir hvis ingen av alternativene ovenfor er registrert.

Hvis du tidligere har hatt autogiro/avtalegiro med kommunen og ønsker det fortsatt, må du registrere det på nytt i din nettbank. Det gjør du selv når du har fått den første fakturaen.

Fakturaer til næringsdrivende

Fakturaer til næring vil gå som EHF, på e-post eller papir – alt ettersom hva som er meldt inn. Ligger organisasjonsnummeret i Elma-registeret, vil det bli sendt EHF-faktura.

Fakturaer til kommunen

Fakturaer for 2019

Fakturaer for leveranser av varer og tjenester som gjelder 2019 skal sendes som i dag til den kommunen det gjelder.

Vi ber om at disse sendes slik at de senest er kommunen i hende innen 10.1.2020.

Fakturaer for 2020

Faktura for leveranser av varer og tjenester som gjelder 2020 (hele nye Asker) skal sendes på følgende måte: EHF til org.nr. 920125298. Format med PDF-visning.

Fakturaadresse på den elektroniske fakturaen for (hele) Asker etter 1.1.2020 skal være: Asker kommune, Fakturamottak, Postboks 25, 3425 Sætre.

Kun EHF

Kommunen skal kun motta fakturaer via EHF (elektroniske fakturaer). Andre fakturamottak vil bli faset ut og fakturaer vil bli returnert. Benytt gjerne nettbaserte tjenester til utsendelse av EHF hvis økonomisystemet ikke håndterer det. I en overgangsperiode kan fakturaer sendes på PDF til faktura@asker.kommune.no

Alle faktura skal være merket med ordrenummer(rekvisisjon). Ordrenummer skal oppgis av kontaktperson i Asker kommune og må etterspørres før fakturering

Vi ber om forståelse for at det vil være en hektisk periode.

Eventuelle spørsmål kan rettes til regnskap@asker.kommune.no, så tar vi kontakt

Renovasjonstjenesten i den nye kommunen

Fra 1. mars 2020 har Asker kommune ansvaret for renovasjonen i hele den nye kommunen. Det vil ikke bli noen vesentlige endringer i tjenestetilbudet med det første. Det betyr at ordningen vil fortsette slik du er vant til – enten du bor på Tofte, i Slemmestad eller på Vakås. Dette gjelder også deg som har hytte i den nye kommunen.

Det er i dag litt forskjellige renovasjonsordninger i Røyken, Hurum og Asker. Det er forskjeller i hvilket avfall som hentes hjemme, hva som må leveres til et returpunkt eller til en gjenvinningsstasjon, og det er også forskjeller i hvordan man for eksempel får tak i matavfallsposer. Det vil fortsatt være forskjeller i en periode etter kommunesammenslåingen, inntil et nytt kommunestyre bestemmer hvilke ordninger de ønsker for den nye kommunen.

Noen vil oppleve å få endret tømmedag. De det gjelder vil få en egen SMS fra oss om dette.

Bor du i Røyken eller Hurum?

I kommunene Røyken og Hurum er det i dag Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som har ansvar for renovasjonsordningen. Fra 1. mars 2020 ligger dette ansvaret hos Asker kommune. Du vil ha tilgang til Min side hos RfD fram til 28. februar 2020. Hente- og bringeordningen slik du kjenner den i dag vil fortsette som før etter 1. mars 2020. Du kan også fortsette å bruke appen Min Renovasjon i Asker kommune eller abonnere på SMS-varsel for tømming.

Follestad og Yggeset gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene på Follestad og Yggeset vil bli driftet på samme måte som tidligere etter 1. mars 2020. Det betyr at det fortsatt vil være gratis å levere avfall på Follestad, samt brukerbetaling for de fleste avfallstyper på Yggeset. Vi anbefaler deg å bruke den stasjonen som er nærmest. Du kan også levere avfall på andre gjenvinningsstasjoner i regionen, men mot betaling.

Fakturering

Fakturering av kommunale avgifter inkludert renovasjonsgebyr vil skje kvartalsvis i Asker kommune. Første faktura kommer i februar / mars, deretter i mai, august og november. Nye gebyrer og priser for 2020 skal vedtas 10. desember 2019.

Velferdstjenester

Hjemmetjenesten

Er du bruker eller pårørende og har kontakt med hjemmetjenesten, vil du først og fremst oppleve å møte noen nye ansatte - i tillegg til at du vil kjenne igjen gamle og kjente ansatte. Dette fordi hjemmetjenesten er litt annerledes organisert enn i de "gamle" kommunene. Du vil likevel motta samme tjenesten som før.

Legevakt

Den nye kommunen vil ha to legevakter.

NAV

NAV Asker vil være lokalisert på Erteløkka 9 i Asker sentrum og Spikkestadveien 90 i Røyken (Hurum legges ned). Det er samme tjenestetilbud på begge lokasjonene.

Hjelpemiddeltjenesten

Innbyggerne i nye Asker vil fra 1.1.2020 bli betjent av NAV Hjelpemiddelsentral i Drammen. Dette gjelder hjelpemidler og tilrettelegging gitt som stønad gjennom Folketrygden.

Reisevaksinasjon

Denne tjenesten samlokaliseres i dagens lokaler til Vaksinasjon- og smittevernkontoret i Asker fra 01.01.2020.

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelser over 18 år, innenfor bolig, arbeid/aktivitet og ambulerende tjenester. Tjenesten blir organisert i to virksomheter med til sammen 21 avdelinger i nye Asker. Administrasjonen vil være lokalisert på Erteløkka i Asker.

Psykisk helse og rus

Tjenesten har allerede sendt brev til brukere om endringer i ny kommune.

Det er foreløpig ikke helt klart hvordan arbeidet blir organisert rundt oppmøtesteder, da lokaler ikke er på plass ennå. Tjenesten holder brukere oppdatert og vil bruke nettsidene til ny info når det er klart.

De ulike virksomhetene vil selv informere sine tjenestemottakere om aktuelle endringer og kontaktinformasjon før endringene iverksettes. Noen endringer skjer fra 01.01.20, og noen endringer skjer i løpet av 2020.

Vei, vann og avløp

Fra 1. januar 2020 administrer nye Asker kommune alle tjenester innen vei, vann og avløp. Har du spørsmål til disse tjenestene, anbefaler vi at du kontakter Innbyggerservice (tidligere servicetorg) i kommunens åpningstid. Dette gjelder for alle innbyggere, uansett om du bor i gamle Hurum, gamle Røyken eller gamle Asker.

Innbyggerservice nås på telefon 66 70 00 00, e-post innbyggerservice@asker.kommune.no eller via chat på nettsidene til Røyken og Asker i åpningstiden.

Du kan hele døgnet sende meldinger om feil og mangler via meldingstjenestene på våre nettsider.

Ved akutte kriser, eksempelvis større vannlekkasjer, ras, flom og lignende kan du ringe kommunens beredskapstelefon (66 90 94 60/66 90 94 08).

Barnehagene

Barnehagene i nye Asker er inndelt i soner:

 • Landøya barnehager: Vendla, Nesøya og Landøya
 • Torstad barnehager: Holmen, Hvalstad, Solstad, Haugtussa og Hval gård
 • Solvang barnehager: Føyka, Solgården og Drengsrudtunet
 • Risenga barnehager: Bleikerfaret, Morellveien, Bondi, Åby og Vepsebolet
 • Borgen barnehager: Søndre Borgen, Østhellinga, Borgen og Brendsrud
 • Sætre og Tofte barnehager: Gulspurven, Doktorgården og Slingrebekken
 • Røyken og Klokkarstua barnehager: Røyken, Hyggen, Klokkarstua og Folkestad
 • Heggedal og Slemmestad barnehager: Kistefossdammen, Heggedalsskogen, Vikingjordet, Sydskogen og Slemmestad

Total blir det 112 barnehager i Asker, hvorav 75 er private.

Informasjon om makspris, kostpenger, søskenmoderasjon, redusert betaling og gratis kjernetid for de med lavere inntekt kommer på nettsidene når det er avklart.

Nye lokaler for Idrett og friluft

Idrett og friluft vil fra nyttår sitte i transittlokaler i Strøket 9 i Asker sentrum - de samme lokalene som er dagens prosjektkontor for nye Asker. Her blir virksomheten sittende frem til lokaler i 4. etasje på Asker kulturhus er klare. Det betyr at lag og foreninger som har vært vant til å møte denne gjengen i Jørgensløkka 60, fra nyttår skal oppsøke dem i Strøket 9.

Endringer for bibliotekene

I forbindelse med sammenslåingen av bibliotekene i Asker, Røyken og Hurm har vi gjort enkelte endringer.

Pinkode

Nå må alle lage seg en pinkode på fire siffer. Denne skal brukes ved utlån. Pinkoden lager du på biblioteket eller fra nettsidene våre (Min Side).

Purring og erstatningskrav

1. og 2. gangs purringer på lånt matriell blir kostnadsfritt.

Hvis materiellet ikke er innlevert etter dette, vil det bli sendt ut erstaningskrav med gjeldende satser. I tillegg kommer det et administrasjonsgebyr på 100 kroner. Du kan fortsatt levere materialet, men gebyret på fakturaen må betales. 

Åpningstider biblioteket i Asker sentrum fra 1. januar 2020

Biblioteket vil fra 1. januar 2020 være bemannet mandag - torsdag kl. 10-20, fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-17.

I tillegg vil biblioteket være tilgjengelig uten bemanning (meråpent bibliotek) på følgende tider:
mandag - fredag kl. 08-10 og fra stengetid til kl. 22, lørdag kl. 17-22 og søndag kl. 10-22.

For å få tilgang til meråpent bibliotek, må du være over 18 år, ha personlig lånekort og skrive under på egen kontrakt om bruk av meråpent bibliotek. Barn har adgang hvis de er i følge med foresatt over 18 år. Kontrakt kan tegnes i bibliotekets bemannede åpningstid.

Endringer i åpningstider kan forekomme i ferier og høytider.

Endring av gårdsnummer

I forbindelse med kommunesammenslåingen blir alle gårdsnumrene i Hurum og Røyken endret fra 1. januar 2020. Gårdsnumrene i Røyken får lagt til 200 til sitt eksisterende nummer, mens gårdsnumrene i Hurum får lagt til 300 til sitt nummer. Bruksnumrene blir ikke endret.

I Asker vil veigrunn med gnr. 101 eller høyere og anleggseiendommer med gnr. 350 få tildelt nytt gårdsnummer. Du som eier trenger ikke å gjøre noe. Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. mottar oppdaterte data automatisk. Les mer på www.nyeasker.no