ASKER2020

Sitat ikon

Alle kommunene består av tettsteder med sin egen identitet, særpreg og historie. Vår felles identitet handler mye om nærheten til naturen.

Lene Conradi, ordfører

Ventetiden er over.

Veien frem mot ny kommune

  1. Juni 2016 Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum besluttet å søke om å få slå seg sammen.
  2. 8. juni 2017 Stortinget vedtok kommunesammenslåingen
  3. 11. desember 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune
  4. Mars 2018 Nytt organisasjonskart med inndeling av tjenesteområdene ble fastsatt
  5. Mai / Juni 2018 Ny administrativ toppledelse ble ansatt.
  6. 9. september 2019 Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret.
  7. Høsten 2019 Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.
  8. 1. januar 2020 Vi er en ny kommune.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Se alle saker