ASKER2020

Utvikling

Utvikling

60 nye veinavn og adresser i august

Mer enn 60 veinavn var enten identiske eller likelydende i Hurum, Røyken og Asker. Når de tre kommunene nå skal bli til én, må noen veier nødvendigvis skifte navn.

Utvikling

På vei inn i fremtiden

Samferdsel har vært et viktig argument for kommunesammenslåing. Nå da 1.1.2020 nærmer seg, er det på sin plass å ta en titt på transportmuligheter i fremtidens kommune.

Utvikling

Hvordan har de unge det?

Ungdom inviteres til å svare på en rekke spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med i sine liv. I mars gjennomføres en ny runde av spørreundersøkelsen Ungdata i Hurum, Røyken og Asker.

Utvikling

Slik blir hverdagen i nye Asker

Levende lokalsamfunn, nærdemokrati, tjenester nær der folk bor, større gjennomslagskraft. Dette ser prosjektrådmann Lars Bjerke for seg i nye Asker.

Utvikling

Vil ha utslippsfri hurtigbåt så raskt som mulig

Røyken, Hurum og Asker jobber sammen for snarest mulig å få utslippsfrie hurtigbåter i trafikk. Kommunene har til sammen satt av hele 77 millioner kroner for å utrede mulighetene og konkretisere et forsøksprosjekt.

Utvikling

Flertallet positive til ny kommune

Mange i Hurum, Røyken og Asker tror kommunesammenslåingen i 2020 blir positiv for innbyggerne. Det viser en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra nye Asker kommune.

Utvikling

Å stemme er å bestemme

9. september i år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg og oppfordringen er klar – det er du som skal bestemme hvordan vi skal ha det de neste fire årene.

Utvikling

Optimistisk møte med barn og unge

Vi er godt i gang med det siste «byggeåret» for vår nye kommune, og mange krevende saker skal landes på en god måte.

Utvikling

Tettstedenes storstuer

Når kommunen blir større i 2020, er det innbyggertorg som skal sørge for at den lokale identiteten og engasjementet blir enda sterkere.

Utvikling

Ungdom og bærekraft på Askerkonferansen 2018

Ungdom og bærekraft er viktige elementer i nye Asker. På Askerkonferansen la ungdom fram sine forslag om en bærekraftig fremtid.

Utvikling

Heggedal i støpeskjeen

Det graves og bygges i Heggedal. Mye har skjedd allerede, og mye kommer til å skje de neste årene. Ikke alt er like synlig, men det er ingen tvil om at det satses i Heggedal.

Utvikling

Nye gårdsnumre i nye Asker

Når tre kommuner slår seg sammen til én må noe endres, slik at hjulene fortsatt skal kunne gå knirkefritt også etter 1.1.2020. Noe av det som må endres er de gode, gamle gårdsnumrene.

Se alle saker