Nytt innbyggertorg åpner på Tofte


Tofte innbyggertorg

Ny kommune – nye møteplasser! Innbyggerne blir helt sentrale i etableringen av innbyggertorgene. 2. januar åpner innbyggertorget på Tofte. Dette er det første innbyggertorget som åpner i nye Asker.

- Asker blir en langstrakt kommune og vi vil være tett på innbyggerne. Det krever at vi er tilstede fysisk, men også ved hjelp av gode digitale løsninger, sier avdelingsleder for innbyggertorg i Asker kommune, Synnøve Osmundsen.

Øydis Jahren, virksomhetsleder for innbyggertorgene i nye Asker kommune, er glad for at det er nettopp på Tofte det første innbyggertorget åpner.

- Jeg er veldig opptatt av at alle innbyggere skal oppleve at kommunen er «i nærhetene» uansett hvor de bor, sier Jahren.

På Tofte blir innbyggertorget etablert i første etasje i samme bygg som biblioteket. Her vil du bli møtt av innbyggerservice og medarbeidere på innbyggertorget. De vil kunne hjelpe med alt fra utfylling av kommunale skjema, til å sette opp et digitalt møte med en saksbehandler i kommunen, og finne egnede lokaler til en aktivitet du ønsker å starte.

- Innbyggertorget fungerer også som en «informasjons-hub» for alt som rører seg i lokalmiljøet. Innbyggertorget blir svært innholdsrikt og allsidig. Det skal være arenaer for gode møter og sosiale fellesskap, som er med å bidra til det gode liv, sier Osmundsen.

Hvert innbyggertorg skal få sitt eget særpreg

- Alle innbyggertorgene vil være bemannet daglig. De fungerer som «satellitter» og blir viktige bindeledd mellom innbyggerne og kommunen. Det blir en arena hvor kommunen kan kommunisere og inspirere innbyggerne og motsatt.

Hun forteller videre at aktivitetstilbudet på innbyggertorget er avhengig av initiativ fra nærmiljøet. Tanken er at frivillige drifter de fleste av aktivitetene mens innbyggertorget vil kunne bidra med å koble ulike aktører, markedsføring og lokaler.

- Vi ønsker tett samarbeid med lag og foreninger, næringsliv og innbyggere. På denne måten er målet at hvert innbyggertorg skal få sitt eget særpreg. Det skal være et sted hvor det er godt å være enten du er ung eller gammel, har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere.

 – Kom med innspill og si ifra!

Utenfor det som skal bli det nye innbyggertorget møter de én av innbyggerne på Tofte, Eirik Kristoffer Alvegaard. Han ser frem til å få innbyggertorget på plass.  

- Innbyggertorget på Tofte kan være med på å samle folk. Slik at vi som bor her kan finne informasjon og drive service til hverandre. Allerede nå må vi komme med innspill og si ifra, så vi sammen kan forme hva som skal skje og få frem hva vi har behov for, sier han.  

Et innbyggertorg under tre tak

Kommunen har allerede hatt involveringsmøter for medvirkning og et folkemøte på Tofte.

- I første omgang åpner vi disse nye lokalene med innbyggerservice. Tofte blir i praksis ett innbyggertorg under tre tak. Innbyggertorget blir lokalisert i tilknytning til biblioteket, og vil samarbeide med Folkets hus og fritidsklubben i Skoledalen 3. Nå skal vi bygge videre på det som allerede finnes og tilpasse oss innbyggernes behov og ønsker. Veien blir til mens vi går – sammen, sier Synnøve Osmundsen.

Tidligere i år kjøpte nye Asker kommune Vestre Strandvei 4 på Tofte. På sikt er planen å bygge et nytt bygg tilstøtende samfunnshuset der innbyggertorget skal være.

- Det er imidlertid en større investering med et litt lengre tidsperspektiv, forklarer Osmundsen.

FAKTA: Dette skal innbyggertorgene være

  • Åpne møteplasser og kulturarenaer på tvers av generasjoner og kulturer. Servicetorgene endrer navn til innbyggerservice, og blir en sentral aktør på samtlige innbyggertorg. Dagens seniorsentre blir videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.
  • Samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler.
  • En arena for nærdemokratiordninger.
  • Lokalisert åtte steder; Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal, Borgen og Asker. Heggedal og Borgen er allerede i drift.  
  • Basert på engasjement fra nærmiljøet. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

Tips og innspill til innbyggertorgene?

Send e-post til: synnove.osmundsen@asker.kommune.no  eller oydis.jahren@asker.kommune.no