Ventetiden er over


Når denne utgaven av Asker 2020-magasinet kommer ut, er det 20 dager igjen til jul. Mange gleder seg, noen gruer seg – mange har fortsatt mye de skulle ha gjort og noen er allerede ferdig med forberedelsene.

Conradi_Slsatd_Nær.jpg
Den nye kommunen vår får en lang kystlinje. Her er ordfører Lene W. Conradi på vakre Skjæra på Tofte. Foto: Torbjørn Tandberg

Jeg er et julemenneske, men i år gleder jeg meg enda litt mer til noe som skjer en uke senere, nemlig at vi offisielt blir en ny kommune. Jeg gleder meg, og jeg vet at vi har forberedt oss så godt vi kan.

Tiden fremover vil fortsatt preges av mye arbeid med sammenslåingen både for de folkevalgte, administrasjonen, de ansatte og tillitsvalgte i hele den nye storkommunen. Dere som innbyggere vil alle merke endringer i større eller mindre grad. Det nye kommunevåpenet vil dukke opp på skilter og dokumenter, mange husstander har fått nye veinavn og for rundt en tredel av oss blir også navnet på kommunen nytt.

Tar med oss historien

De siste politiske møtene i alle de tre «gamle» kommunene er gjennomført, og parallelt med spenningen og gleden over det nye har jeg også kjent på vemod. Da har jeg minnet meg selv på at vi tar historien med oss – ja, det er jo den vi bygger det hele videre på.

Det er tre og et halvt år siden sammenslåingen ble vedtatt. Allerede på et tidlig stadium i arbeidet med å utrede ny kommune, gikk det opp for meg som askerbøring hvor mye vi hadde til felles med våre naboer i sør. Mye av det jeg tenkte på som "typisk Asker" kjente jeg igjen også hos de to andre kommunene og deres innbyggere.

Felles identitet

Som leder av fellesnemnda, og etter hvert som ordfører for den nye kommunen, har jeg vært mye rundt på besøk hos både næringsliv, idrett og kultur også i Røyken og Hurum. Jeg har virkelig fått bekreftet hvor mye vi deler! Alle kommunene består av tettsteder med sin egen identitet, særpreg og historie. Vår felles identitet handler mye om nærheten til naturen, og vi omgir oss med kyst, skog og landbruksområder til både glede og nytte. Da det ble bestemt at den nye kommunen skulle tuftes på FNs bærekraftsmål ble det også tydelig at vi har et felles engasjement både for å ta vare på våre lokale ressurser, og at innbyggerne ønsker å bidra til en bedre verden.

Stor entusiasme

Lokalmiljøene våre, fra Tofte i sør til Billingstad i nord, preges av innbyggernes kreativitet og gjennomføringskraft, sterk frivillighetsånd og mye stolthet over hjemstedet. En ting jeg likevel ikke forutså, var den store entusiasmen som skulle oppstå; lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner fant hverandre raskt på tvers av kommunegrensene og forberedt sine sammenslåinger. Det er gjennomført fantastiske arrangementer, som felles feiring av musikkorpsenes år, kystkulturbuss, regatta nye Asker rundt og felles kulturtreff for utviklingshemmede – for å nevne noe. Lokalavisene våre har fulgt prosessen tett, og RHA laget til og med en egen nedtelling til sammenslåingen på nettsiden sin. Bøkene «Hele halvøya», «Smaken av Asker» og «Det er derfor vi bor her», er også verdt å fremheve.

Storslått markering

1. januar 2020 slutter nåværende Røyken, Hurum og Asker formelt å eksistere, og den nye kommunen overtar. Den samme dagen går også startskuddet for Kulturåret 2020, med storslått markering i Slemmestad. Dette er det første av mange arrangementer som både skal markere sammenslåingen, og ikke minst gi oss muligheten til å bli kjent med nye steder, mennesker og tradisjoner. Bli med, er min oppfordring!

Ventetiden er snart over, og jeg gleder meg til det nye, fordi jeg er så glad i det «gamle» – det som har gjort oss til røykenbøringer, huringer og askerbøringer. Den kraften vi får når vi står sammen har allerede vist seg sterk, og den skal fortsette å få frem det beste i oss og hjembygda vår.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god adventstid, fredfulle juledager og alt det beste for det nye året – i vår nye kommune.

Hilsen ordfører Lene W. Conradi