Askerkonferansen er en konferanse for ungdom og ungdomsmedvirkning. Målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt.

Askerkonferansen arrangeres i samarbeid med FN-organisasjonen UN-Habitat. Dermed bringer vi det lokale og globalet perspektivet sammen.  Muligheter og løsninger vi ser i Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner.  Og vi kan ha mye å lære av andre til nytte for askersamfunnet.

På FN-dagen, 24. oktober 2018, var tema FNs bærekraftsmål.  Vi ønsket de unges innspill til hvordan nye Asker kommune kan bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn – her er noen av deres innspill.

Tidligere konferanser