Handlingsprogrammet 2020-2023 inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 er historisk. Det er det første budsjettet og handlingsprogrammet for den nye storkommunen Asker.

Som følge av vedtak i fellesnemnda 27. september, var rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 ute på høring fram til 11. oktober 2019.

Formannskapet behandlet sak om handlingsprogram og budsjett 19. november, og la sin innstilling ut på høring med frist 5. desember.

Endelig behandling av handlingsprogram og budsjett skjer i kommunestyret 10. desember 2019.

Innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023

Fellesrådenes presentasjoner fra høringsmøte 28.10.2019

Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

De politiske partiene har hatt anledning til å stille spørsmål til rådmannens forslag til handlingsprogram for nye Asker. Her finner du partienes spørsmål og rådmannens svar (oppdatert 31.10.2019).