Dokumenter og bakgrunnsinformasjon om arbeidet med byggingen av nye Asker kommune.