Klikk på overskriftene for lese de enkelte kapitlene i intensjonsavtalen.

1. Innledning

1.1 Arbeidet med en felles visjon
1.2 Sammenslåingstidspunkt

2. Navn og symboler

2.1 Kommunens navn
2.2 Kommunevåpen, ordførerkjede og andre symboler

3. Etablering av ny kommune

3.1 Fellesnemnda – sammensetning og konstituering
3.2 Fellesnemnda, myndighet og organisering
3.3 Øvrige utvalg
3.4 Administrasjon
3.5 Prosesser og prosedyrer i interimperioden

4. Politisk styring i den nye kommunen

4.1 Kommunesenter og rådhus
4.2 Politisk styring

5. Innbyggermedvirkning/
nærdemokratiske ordninger

6. Kommunale tjenester

6.1 Generelt
6.2 Tjenesteområder

7. Økonomisk politikk

7.1 Generelt
7.2 Budsjett og økonomiplaner
7.3 Økonomi, finansforvaltning og investering
7.4 Eiendomsskatt
7.5 Eierskapspolitikk
7.6 Revisjon

8. Kommunen som arbeidsgiver

8.1 En god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk
8.2 Kompetanseutvikling, rekruttering og ivaretagelse av ansatte
8.3 Strategi for innovasjon, omstilling og endringsarbeid
8.4 Digitalisering
8.5 Kommunikasjon

9. Samfunn og samfunnsutvikling

9.1 Kommunen som regional aktør
9.2 Vekst
9.3 Næringsutvikling
9.4 Klimapolitikk og samferdsel
9.5 Bolig og areal
9.6 Samfunnsansvar
9.7 Folkehelse

10. Frivillighet/lag og foreninger

11. Informasjon og videre prosess

12. Forhandlingsutvalgets behandling

Vedlegg

Avtalen for nedlasting og utskrift

Her kan du laste ned og skrive ut hele intensjonsavtalen som PDF.