Kapittel 11 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

Dette dokument ble behandlet av forhandlingsutvalget som ga sin enstemmige tilslutning til innholdet, Asker rådhus, 12. mai 2016.