Kapittel 2 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

2.1 Kommunens navn

a) Den nye kommunens navn er Asker

2.2 Kommunevåpen, ordførerkjede og andre symboler

a) Kommunevåpen
Fellesnemnda (se pkt. 3.1. nedenfor) nedsetter et utvalg som utarbeider forslag til kommunevåpen etter en god medvirkningsprosess blant innbyggere, lag og foreninger i hele den nye kommunen. Fellesnemnda fastsetter den nye kommunens kommunevåpen i god tid slik at det er klart til sammenslåingstidspunktet.

Det vurderes om det skal brukes elementer fra de tre kommunenes kommunevåpen, når man skal utvikle et nytt felles kommunevåpen i den nye kommunen.

b) Fellesnemnda nedsetter et utvalg som utarbeider forslag til ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen. Fellesnemnda fastsetter symbolene i god tid før sammenslåingstidspunktet.

Det nye ordførerkjedet skal forene kommunevåpene fra de gamle kommunene med det nye kommunevåpenet.