En kommunesammenslåing berører både innbyggere, ansatte og folkevalgte i de tre kommunene. Behovet for kommunikasjon og dialog er stort.

Intensjonsavtalen mellom Hurum, Røyken og Asker presiserer betydningen av et helhetlig kommunikasjonsarbeid – både i selve sammenslåingsprosessen og i den nye kommunen.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjon er et nødvendig virkemiddel for å få til det vi ønsker å oppnå. Avtalen fastslår at kommunens kommunikasjon med innbyggere og øvrige samarbeidspartnere skal være preget av åpenhet, respekt, troverdighet og gi rom for medvirkning og involvering.

Dette bør derfor også ligge til grunn for kommunikasjonen knyttet til sammenslåingsprosessen. Kommunikasjon er et gjennomgående virkemiddel i kommunesammenslåingen, og må ses i sammenheng med arbeidet som planlegges knyttet til symboler, identitet og kultur.

Fellesnemnda legger til rette for et løpende informasjons- og kommunikasjonsarbeid gjennom en helhetlig kommunikasjonsplan for sammenslåingsprosessen - både internt og eksternt. 

Fellesnemnda vedtok kommunikasjonsstrategien 16. desember 2016.

Verktøy