Fellesnemndas medlemmer er

  • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Lasse Narjord Thue (V), Børre Pettersen (Ap)
  • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
  • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer

  • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Elisabeth Holter-Schøyen (V), May Sæther Løken (Ap)
  • Fra Asker: Kari Sofie Bjørnsen (H), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
  • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)