Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge «nye» Asker kommune.

Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesammenslåing.

Nemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hurum, Røyken og Asker som ble underskrevet av de tre kommunene i juni 2016.


Torsdag 8. juni vedtok Stortinget formelt at Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune slås sammen fra 1. januar 2020. Se Stortinget vedtok den nye kommunen

Byggingen av den nye kommunen er organisert i en rekke delprosjekter.