HR-seksjonen i Asker kommune skal bistå lederne i Asker kommune. Seksjonen ledes av HR-sjef Jostein Bø, og er delt inn i to avdelinger; HR-personal og HR-lønn.

HR-personal

HR-personal bistår kommunens ledere i spørsmål om bl.a. ledelse, omstilling og endring på arbeidsplassene, HMS og oppfølging av ansatte, personalsaker og lov- og avtaleverket. Videre er det HR-sjef som er kommunens arbeidsgiverrepresentant etter Hovedavtalen, og som forestår lønnsforhandlinger og inngåelse av særavtaler med mer.

HR-personal vil fra 1. januar 2020 være organisert i tre team; HMS, Rekruttering og Tariff. Spørsmål som inngår i det enkelte team sin portefølje, skal rettes til teamene. Dersom det er saker som overføres fra de opprinnelige kommunene/selskapene og inn i Asker kommune, vil det i den enkelte sak avklares om nåværende saksbehandler fortsetter i saken eller om den overføres til en ny saksbehandler i HR.

HR-personal er lokalisert i Lensmannslia 4 i Asker sentrum.

Avdelingen er organisert som følger:

Team HMS

Kristin Engh (teamkoordinator)

Karl Hogseth

Annbjørg Langård

Inger Helene Elstad

 

Team Rekruttering

Tale Børsting Saltnes (teamkoordinator)

Jytte Steenholdt

Stig Mo

Henriette Moen Skålvik

Unni With

Britt Tenold-Andresen

Lise Toft Kronberg 

Jorunn Skryseth

Sidsel Fjeld

Lene Jamvold

 

Team Tariff

Anne Britt Stinessen (teamkoordinator)

Unni Flugstad

Marit Bjørnstad

Jens Finsrud

Gunn Kindberg

GAT-rådgiver/systemansvarlig (under rekruttering)

 

HR-jurist

Christiane Røsholt

Stine Førlie

 

HR-lønn

HR-lønn bistår kommunens ledere i spørsmål knyttet til lønn, lønnsutbetalinger, tariff, sykelønn og ferie for å sikre rett lønn til rett tid til ansatte i Asker kommune og Røykenbadet.

HR-lønn ble samlokalisert i Hurum rådhus i Sætre september 2019.

Fra 1. januar 2020 vil avdelingen fordele ansvar etter fødselsdato på den ansatte og spørsmål rettes til lønnskonsulent etter følgende organisering:

HR-lønn

Fordeling lønn

 

 

 

 

01-06

Anne Stamgård

07-11

Mona Hennum

12-14

Lillann Benjaminsen

15-19

Lars Erik Østenstad

20-25

Marit Mortensen

26-27

Anne-Kristin Budal

28-29

Elin Thorén

30-31

Renate Formo

Røykenbadet

Inger Lise Johannesson

Røykenbadet

Marit Kristiansen

 

HR-lønn

Fordeling sykefraværsrutinen

 

 

 

 

1-10

Marit Kristiansen

11-20

Inger Lise Johannesson

21-26

Lars Erik Østenstad

27-31

Renate Formo

 

HR-lønn lønnskjøring Asker og Røykenbadet

 

 

 

 

 

Marit Mortensen

 

Lars Erik Østenstad

 

Anne-Kristin Budal

 

HR-lønn

A-melding/

terminoppgjør

 

 

 

Elin Thorén

 

Anne-Kristin Budal

 

 

Avstemming

 

 

Anne-Kristin Budal

 

Elin Thorén

 

Marit Kristiansen

 

Anett Olsen

Avstemming Røykenbadet

Inger Lise Johannesson

 

Opplæring – info ut

 

 

 

Anne-Kristin Budal

 

Marit Mortensen

 

Elin Thorén

 

Anett Olsen

 

Fagforening/trekklister

 

Anne Stamgård

 

Kontroll styringsinformasjon/Rapporter

 

 

 

 

Anne Stamgård

 

Inger Lise Johannesson

 

Renate Formo

 

Mona Hennum