Her legges informasjon om møter for ansatte, både kommende møter, direktesendinger, og videoer og presentasjoner i etterkant av møter.

Informasjonsmøte for ansatte

Det ble arrangert informasjonsmøter for de ansatte i Hurum, Røyken og Asker tirsdag 10. og onsdag 11. januar 2017. Du kan se opptak fra møtene på video.  

Felles lederseminar 17. februar 2017

Ledergruppene i de tre kommunene drøftet fredag 17. februar blant annet etablering av prosjektorganisasjonen. De er med dette i oppstartfasen for det praktiske arbeidet med å bygge den nye kommunen. 
Her er en kort oppsummering fra de tre rådmennene.