Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt?

Kontakt oss

Kontaktpersonene er alle faste medlemmer av felles partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker.

Hurum

Røyken

Asker

  • Anders Fosen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, telefon:  900 88 557
  • Berit Roald, hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet, telefon: 930 89 494
  • Mustafe Demaj, hovedtillitsvalgt, Delta, telefon: 476 07 553