Formannskapet i nye Asker kommune behandlet i sitt møte 05.11.2019 forslag til gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker. Formannskapet vedtok å legge forslaget ut på høring med frist 31.12.2019.

Du kan sende innspill til Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker, eller på e-post til : postmottak@asker.kommune.no. Innspillene merkes med «forskrift om plan- og byggesaksgebyr».