Utvalg for samfunnstjenester i nye Asker kommune behandlet i sitt møte 31.10.19 utkast til forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring med frist 31.12.2019.

Du kan sende innspill med post til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker, eller på e-post til: postmottak@asker.kommune.no. Innspillene merkes med «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.»

Innspill merkes med saksnummer 19/00042.