Fellesnemnda for Asker kommune sender med dette på høring forslag til lokal forskrift om SFO. Høringsfristen er 20. oktober 2019.

Saken gjelder SFO for barneskoleelever etter opplæringslova § 13-7. Det vil si SFO for elever fra 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov fra 1.-7. trinn. Forskriftene skal synliggjøre bestemmelser av betydning for foresattes forhold til SFO, og er hjemlet i opplæringsloven.

Det er verdt å merke seg at det foreslås at ordinær betaling skal inkludere SFO- tilbudet i ferier. Det følger av forslaget § 12 hvor det står at oppholdsbetalingen skal skje i 11 mnd.

Send høringssvar

Høringssvar kan du sende inn på elektronisk skjema, eller sende på e-post til postmottak@asker.kommune.no (e-post merkes med saksnummer ESA 19/105).

Frist for å sende høringssvar er 20.10.2019.  

 

Aktivitetssenter på Smia – spesialavdeling for ungdomstrinnet  

Som eneste ungdomsskole i kommunen er det ved Vollen ungdomsskole bygget og etablert en egen spesialavdeling som tar imot elever fra hele kommunen. Avdelingen har navnet Smia.  Smia gir et tilrettelagt opplæringstilbud til barn med spesielle behov.

Smia omfatter både skole og aktivitetssenter. Aktivitetssenteret er åpent utover ordinære skoledager og bare stengt i juli, med åpningstid fra kl. 08.15 - 17. Tilbudet om plass på aktivitetssenteret er gratis.

Tilbudet omfattes ikke av regelverk for SFO etter opplæringsloven, og omfattes ikke av denne høringen.