I den nye Asker kommune skal det innføres nærdemokratiske ordninger for å styrke satsingen på lokaldemokrati og medborgerskap.

Høring om nærdemokratiske ordninger

Forslag til nærdemokratiske ordninger i nye Asker: Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg

Frist for innsending av innspill er 21. mai 2019.

Høringsuttalelser sendes via elektronisk søknadsskjema.

Bakgrunn

Prosjekt: Politisk organisering

Utvalget i "Politisk organisering (P1)" avleverte sin anbefaling til politisk organisering, herunder nærdemokratiske ordninger til Fellesnemda i juni 2018.
Les innstillingen "Prinsipper for politisk struktur" - 11. juni 2018 (PDF)

Det ble utarbeidet er notat om nærdemokratiske ordninger i forbindelse med prosjektets sin behandling av saken: 
Les Notat om nærdemokratiske ordninger 23.01.2018 (PDF)

Intensjonsavtalen

Kapittel 5: "Den nye kommunen skal ha stor grad av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger"
Se Intensjonsavtalen for nye Asker

Involvering og innsikt

Det er gjennomført en rekke involverings- og innsiktsprosesser med relevans for saken. Det er utarbeidet et notat som redegjør for hovedfunn i materialet, presentert for Fellesnemda 08.03. og gruppelederforum 29.03.19 Oppsummeringen er ikke uttømmende for materialet: