Byggingen av nye Asker kommune er organisert som et prosjekt, med følgende delprosjekter:

Prosjektene er enten politiske, administrative eller samarbeidsprosjekter med både politikere og administrasjon.

Nye prosjekter våren 2018

Politiske prosjekter

Samarbeidsprosjekter  administrativt og politisk

Administrative prosjekter

Avsluttede prosjekter

Råd og erfaringer fra andre