Mandat

Her kan du lese mandatet for delprosjekt P2: Felles kultur, identitet og symboler (PDF)

Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i føringene i intensjonsavtalen og styringsdokumentet. Mandatet gir en tydelig beskrivelse av oppdraget og prinsipper for gjennomføring av delprosjektet.

Sluttrapport

Leder av delprosjektet overleverte sluttrapport med anbefalinger til fellesnemnda 21. juni 2018:

 

Medlemmer arbeidsutvalg

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i arbeidsutvalg for delprosjekt P2: Felles kultur, identitet og symboler

 1. Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder) (Ap, Røyken)
 2. Nina Ekren Holmen (H, Asker)
 3. Nina Sørsdal (H, Røyken)
 4. Thomas Hatten (Ap, Hurum)
 5. Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker)
 6. Bernt Bucher Johannessen (V, Asker)
 7. Elisabeth Holter - Schøyen (V, Røyken)
 8. Liv Knatten (MDG, Asker)
 9. Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker)
 10. Jostein Sjaavaag (Ap, Hurum)
 11. Christian Dyresen (V, Hurum)
 12. Martin Berthelsen (Sv, Hurum)

Møtepapirer 2017

Møtepapirer 2018