Mandat

Her finner du mandat for delprosjekt Forberedelser til valg 2019 (P3) PDF

Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i føringene i intensjonsavtalen og styringsdokumentet. Mandatet gir en tydelig beskrivelse av oppdraget og prinsipper for gjennomføring av delprosjektet.

Sluttrapport

Leder av delprosjektet overleverte sluttrapport med anbefalinger til fellesnemnda 21. juni 2018:

 

Medlemmer arbeidsutvalg

Følgende folkevalgte er valgt til arbeidsutvalg for delprosjekt P3: Forberedelser til valg 2019:

  1. Knut Sørli (leder) (Ap, Hurum)
  2. Vijay Sangar (Ap, Hurum)
  3. Morten Sandnes (H, Hurum)
  4. Arne Dessen (H, Røyken)
  5. Lene Kristin Ulleberg (Frp, Røyken)
  6. Ole Kjølen (Ap, Røyken)
  7. Cathrine Jensen (H, Asker)
  8. Anne Hilde Røsvik (MDG, Asker)

Møtekalender

2018: