Fellesnemda utgjør et kommuneplanutvalg. Det er opprettet underutvalg under kommuneplanutvalget med folkevalgte medlemmer fra de tre kommunestyrene. 

Underutvalgene har ikke vedtaksmyndighet, men utarbeider forslag som behandles av fellesnemnda.

Underutvalg FNs bærekraftsmål

Medlemmer 

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i underutvalget: 

 1. Susanne Vist , Leder (H, Røyken)
 2. Frida Vesseltun (Ap, Hurum)
 3. Trond Jerve (H, Asker)
 4. Lisa Jakobsen (Ap, Asker)
 5. Merete Haug (V, Hurum)
 6. Line Johansen (H, Hurum)

Underutvalg samfunnsutvikling

Medlemmer 

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i underutvalget: 

 1. Trond Røed , Leder (Frp, Hurum)
 2. Tore Hogstad (V, Røyken)
 3. Vidar Mikalsen (Ap, Røyken)
 4. Didrik Dewan (H, Asker)
 5. Knut Auke (Frp, Asker)

Underutvalg tjenesteutvikling

Medlemmer 

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i underutvalget: 

 1. Cecilie Lindgren , Leder (H, Asker)
 2. Solvår Kolloen (Ap, Røyken)
 3. Einar Brenna (H, Hurum)
 4. Guttorm Grundt (MDG, Røyken)

Møtekalender

Datoer for 2017:

 • 16. juni kl. 18.00
 • 16. august kl. 18.00
 • 11. oktober kl. 18.00
 • 22. november kl. 18.00

Datoer for første halvdel 2018:

 • 25. januar kl. 18.00
 • 15. mars kl. 18.00
 • 7. juni kl. 18.00