Mandat

Les mandatet for delprosjekt A/P 4: Økonomisk politikk og handlingsregler (PDF) 

Gjennomførings- og involveringsplan

Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i føringene i intensjonsavtalen og styringsdokumentet. Mandatet gir en tydelig beskrivelse av oppdraget og prinsipper for gjennomføring av delprosjektet.

Sluttrapport

Møtepapirer

Medlemmer arbeidsgruppe

Følgende folkevalgte er valgt til medlemmer av arbeidsgruppe for delprosjekt A/P 4: økonomisk politikk og handlingsregler:

 1. Håvard Vestgren (H, Røyken, fellesnemnda)
 2. Leif Frode Onarheim (H, Asker, fellesnemnda)
 3. Marianne Riis Rasmussen (Ap, Asker, fellesnemnda)
 4. Astrid Nesland (Frp, Asker)
 5. Jostein Furelid Tellnes (V, Asker, vara fellesnemnda)
 6. Else Marie Rødby (Sp, Hurum)
 7. Monica Vee Bratlie (H, Hurum, fellesnemnda)
 8. Trude Nygård Evensen (Ap, Røyken)

Møtekalender

Datoer for 2017:

 • 3. mai kl. 18.00
 • 17. august kl. 18.00
 • 19. oktober kl. 18.00
 • 6. desember kl. 18.00

Datoer for første halvdel 2018:

 • 8. februar kl. 18.00
 • 12. april kl. 18.00
 • 24. mai kl. 18.00