Mandat

Mandat for prosjektstyrenes arbeid med harmonisering og kulturbygging (PDF)

Rapport

Rapport: Harmonisering av tjenester og ordninger i nye Asker
Prosjektet overleverte sin rapport til fellesnemnda 1. februar 2019.
Rapporten beskriver forslag til løsninger for samordning og harmonisering på kort og lengre sikt for samtlige av kommunenes tjenesteområder.