Mandat 

Her finner du mandat for delprosjekt P1: Politisk organisering (PDF)

Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i føringene i intensjonsavtalen og styringsdokumentet. Mandatet gir en tydelig beskrivelse av oppdraget og prinsipper for gjennomføring av delprosjektet.

Sluttrapport

Leder av delprosjektet overleverte sluttrapport med anbefalinger til fellesnemnda 21. juni 2018:

 

Møtepapirer

2017

2018

Medlemmer arbeidsutvalg

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i arbeidsutvalg for delprosjekt P1: Politisk organisering: 

 1. Kari Sofie Bjørnsen (leder) (H, Asker)
 2. Lars Kristian Wear (H, Røyken)
 3. Terje Kjos (H, Hurum)
 4. Anders Utne (Ap, Asker)
 5. May Sæther Løken (Ap, Røyken, vara fellesnemnda)
 6. Gerd Eva Volden (Ap, Hurum, vara fellesnemnda)
 7. Ole Jacob Johansen (Frp, Asker, vara fellesnemnda)
 8. Christoffer Pederssen (Frp, Røyken)
 9. Marit Helene Meyer (V, Asker)
 10. Lasse Narjord Thue (V, Røyken, vara fellesnemnda)
 11. Hilde Lengali (MDG, Hurum)
 12. Oddvar Igland (Sp, Asker)

Bistand fra administrasjonen:

 • Lars Bjerke (prosjektrådmann/rådmann Asker)
 • Alf Harald Holmboe (Programledelsen)
 • Trine Groven (rådgiver Kommunelov)
 • Tora Sandnes (rådgiver politikk)
 • Gyrid Mangersnes (rådgiver medborgerskap)

Møtekalender

Datoer for 2017:

 • 22. mai kl. 18.00
 • 14. august kl. 18.00
 • 25. september kl. 18.00
 • 11. desember kl. 18.00

Datoer for første halvdel 2018: 

 • 29. januar kl. 18.00
 • 12. mars kl. 18.00
 • 18. april kl. 17.00 
 • 11. juni kl. 18.00