Integrasjon av kommunenes digitale plattformer og systemer er et stort og omfattende delprosjekt. Nye Asker kommune har mottatt statlige midler til dette arbeidet og det er forventninger til at den nye kommunen blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger i Norge.

Digitaliseringsstrategi nye Asker

Prosjektleder

Ragnar Husum er prosjektleder for prosjekt Digitale Asker 2020.

Mandat

Det er definert følgende resultatmål for prosjektet:

Stabil Drift:

 • Sikre digitale tjenester til den midlertidige kommunen, både administrativt og politisk, for perioden 2016 – 2020.
 • Etablere en felles IKT-systemportefølje for den nye kommunen, med mål om ett IKT-system per delområde.
  • Evaluere de tre kommunenes digitale løsninger per delområde og sammen med systemeier velge digitale løsninger for den nye kommunen.
  • Lage plan for å implementere de valgte digitale løsningene for den nye kommunen.
  • Lage plan for avvikling av de digitale løsningene i de gamle kommunene.
  • Lede og koordinere arbeidet med implementering og avvikling i samarbeid med systemeier for det enkelte system. Linjen skal avgi tilstrekkelig ressurser for å sikre god implementering.
 • Implementere valgt konsept/løsning for drifts- og forretningsmodeller for IKT-systemene.

Digitalt løft:

 • Lage en informasjonsarkitektur for nye Asker kommune som legger grunnlaget for digital informasjonsflyt og digitalt løft.
 • Etablere og realisere strategi for digitalt løft for perioden 2017-2020.
 • Implementere nye digitale løsninger for den nye kommunens prioriterte satsningsområder. 
  • Hverdagen gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.
  • Hverdagen gjøres enklere for organisasjonen gjennom digitalisering av alle administrative prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger.
  • Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering; nasjonale felleskomponenter, velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/delingsteknologi.
 • -Etablere strategi for digitalisering for perioden 2020-2024.

Her kan du lese hele mandatet for prosjektet og om overordnede prinsipper og føringer for administrativ organisering i nye Asker (LOS) 

Prosjektstyret

Prosjektet har et eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte.

Medlemmene av prosjektstyret

 • Ole Kristian Tangen (leder), utviklingssjef, Asker kommune
 • Sveinung Kvamme, kommunalsjef for HR, IKT og utvikling, Røyken kommune
 • Anne Britt Stinessen, kommunalsjef for personal og organisasjon, Hurum kommune
 • Anders Fosen, tillitsvalgt, Asker kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

Prosjektgruppen består av lederne for arbeidsgruppene (i parentes).

 • Anette Skurdal (Økonomi og HR)
 • Anja Jergel Vestvold (Arkiv og dokumentforvaltning)
 • Ragnar Husum (Virksomhetsstyring, kvalitet)
 • Vidar Solheim (Oppvekst, undervisning, kunnskap)
 • Eli Sofie Berg (Helse, sosial, omsorg)
 • Heidi Bringsli (Kultur, idrett, frivillighet)
 • Heidi Bringsli (Klima, miljø, tekniske tjenester)
 • Anne Berit Bauer (Nett og samhandling)
 • Anja Jergel Vestvold (Informasjonsarkitektur)
 • Frode Kroken (Infrastruktur)
 • Heidi Bringsli ( Eiendom)

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill og kommentarer?