Oversikt over tidligere møter, dokumenter, sakspapirer og referater fram mot ny kommune i 2020, frem til 1. januar 2017.

Møter og sakspapirer fra 2017

Oversikt over politiske møter og sakspapirer fra 1. januar 2017 finner du i møtekalenderen:

Møter frem til 1. januar 2017

Møter i forhandlingsutvalget

Møter i fellesnemda 2016

Møter i PSU - partssammensatt utvalg 2016

Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (Kommuneloven § 25, og hovedavtalen del B, § 4).

 Presentasjon fra møte i PSU

Felles kommunestyreseminar - Hurum, Røyken, Asker

Presentasjoner fra seminaret