I forbindelse med kommunesammenslåingen må en del veier få nye navn og en del eiendommer få ny adresse. Etter en omfattende prosess med høringer og mange innspill er de nye veinavnene nå endelig vedtatt. De nye veinavnene blir innført i siste uke av august 2019.

Hurum, Røyken og Asker har i dag en del veier med identiske eller likelydende veinavn. Kommunene har også enkelte veier som krysser kommunegrensene med likelydende adressenumre på begge sider av kommunegrensene.

Totalt er det ca 70 veinavn i Hurum, Røyken og Asker som må endres. I tillegg er det i 15 veier om krysser kommunegrensene.

I listen over forslag til nye veinavn er det noen veinavn som har kommet inn etter møte med navneråd og historielag. Skrivemåten på forslag som er innsendt kan også være noe endret etter anbefaling/retting av Språkrådet.

Begrunnelsen for forslagene og endringer i skrivemåte er sendt i høringsbrevene til alle berørte.

Oversikt over veier som må skifte navn, forslag og vedtatte nye navn
Veinavn Kommune som beholder Kommune som må skifte og forslag til nytt veinavn. Navn i fet skrift indikerer vedtatt navn
Barlindveien Røyken

Hurum:

 • Barlindbakken
 • Barlindkleiva
 • Mor Toftes vei
Bekkefaret Røyken

Hurum:

 • Holmsbubekken
 • Havna
Bekkeveien/Bekkveien Bekkeveien i Asker

Hurum:

 • Storskjærveien

Røyken:

 • Bøbekkveien
Bergerveien Asker

Røyken:

 • Bergerbakken
 • Bergeråsen
 • Bergerkollen
 • Nyveitoppen
 • Solsiden
 • Gamle Nyveien
Bergstien Røyken

Hurum:

 • Aspelundveien
Bergveien Røyken

Hurum:

 • Andreas Mørchs vei
 • Gamle prestegårds vei

Asker:

 • Øvre Berg vei
 • Kvislaveien
 • Omnummereres til Bergvangveien
 • Bergåsveien
 • Andreas Singdahlsens vei
Bjørndals vei /Bjørndalsveien Bjørndalsveien i Asker

Røyken:

 • Snorres vei
 • Tunvollveien
 • Leikegata
 • Nordre Bølstad vei
Bjønndalsveien/Bjørndalsveien Bjørndalsveien i Asker

Røyken:

 • Bjønndalen
 • Bjønndalslia
 • Kaståsveien
 • Bjønndalssvingen
 • Bjønndalsbekken
Bjørnstadkroken Røyken

Hurum:

 • Bjørnstadskogen
Bjørnstadveien Hurum

Røyken:

 • Grettefjellveien
 • Bjørkveien
 • Bjørnstadveien i Røyken
 • Gleinåsen terrasse
 • Bjørnstadåsen
 • Bjørnliveien
 • Gleinåsen
 • Gleinåslia
 • Gretteåsen
Bryggeveien Røyken

Hurum:

 • Gamle bryggevei
 • Flytebryggeveien
 • Tollerudveien
 • Badebakken
 • Lods Ole Nielsens vei
 • Tollerveien
Bråtenveien Røyken 

Asker:

 • Gjerts vei
 • Pilsåen
 • Pilveien
 • Ole O. Yggeseths vei/sti
 • Gamle Bråtenveien
 • Hagabakken
 • Hagatoppen
 • Bråtenlia
 • Bråtanlia
Båtstøveien Røyken 

Hurum:

 • Båtstøbakken
 • Båstebakken/Baastebakken
 • Filtvetstøa
Damveien Røyken

Hurum:

 • Rulletoveien
 • Isdammen

Asker:

 • Bondi hage
 • Granerudveien
Ekornveien Hurum 

Røyken:

 • Ekornsvingen
 • Smådyrveien
Elgtråkket Asker 

Røyken:

 • Lunds vei / Hans Lunds vei
 • Lundstien
 • Lundfaret
 • Tivoliåsen
 • Furuveien
Engveien/Engeneveien Engeneveien i Hurum

Røyken:

 • Grusveien
 • Dølstuenga
 • Fru Hjelms vei
 • Omnummereres til Morbergveien
Fiolveien Asker

Røyken:

 • Fiolstien
 • Fiolbakken
Fjellveien Røyken 

Hurum:

 • Lagmann Huitfeldsts vei
 • Fjellstubben

Asker:

 • Solfjellveien
 • Fjellfaret
 • Fjellstubben
 • Jens Bjørneboes vei
 • Fjellstien
 • Fjellbakken
 • Billingstadbakken
 • Major Norlands vei
 • Torsteinsons vei
 • Gardealléen
Fjordveien Hurum

Røyken:

 • Vestfjordveien
 • Åros fjordvei
 • Kystveien
 • Fjordveien Åros, Fjordveien terrasse
 • Dampen
 • Gamle Fjordvei
 • Blåhellaveien
 • Store Åros vei
 • Fjordkroken
 • Østre Åros vei
 • Bryggeveien
 • Fjordalleen
Fredboveien / Fredbos vei Fredbos vei i Asker

Hurum:

 • Klippenveien
 • Fredheimveien
 • Bedehusveien
 • Oline Wolds vei 
Furuveien Røyken 

Hurum:

 • Askeveien
 • Furusvingen
Gamle Drammensvei Asker 

Røyken:

 • Oltidsveien
 • Myreveien (deler av traseen)
 • Kirsti Kolle Grøndals vei
 • Sogneprest Holsts vei
Gamleveien Røyken

Hurum:

 • Lev Trotskijs vei
 • Gamlebrygga
Gartnerveien Røyken 

Asker:

 • Gartneriveien
 • Gartnerløkka
 • Blomquist
 • Holmquistveien
Granveien Asker

Røyken:

 • Gransvingen
 • Grankroken
 • Rytterveien
 • Transetkroken
Granåsen Hurum 

Røyken:

 • Granåsveien
 • Thorvald Baardsruds vei
 • Granstubben 
Grevlingveien Hurum

Røyken:

 • Mobergtoppen/-stien/-kroken/-platået
 • Grevlingstien
Hestehagen Asker

Røyken:

 • Hyggen terrasse
 • Hyggenlia
 • Gabrielstubben
 • Hyggenhagen
 • Hyggenhagan
 • Hestehagan
 • Hestebakken
 • Hamninga 
Hotvetveien/Holtvedtveien Holtvedtveien i Hurum

Røyken:

Hotvet gårdsvei

Industriveien Røyken 

Hurum:

 • Produksjonsveien
 • Ustadhagan
Isveien Asker

Hurum:

 • Gamle Isvei
 • Isdammen
 • Isdamveien
 • Sætrestøa
 • Gamle Isveien
Kirkeveien Asker 

Hurum:

 • Holmsbu kirkevei
 • Holmsbu kirkes vei
 • Bjørgsnuta

Røyken:

 • Måkestien
 • Kystveien
 • Sjøveien
 • Tømmerveien
 • Lille Åros vei
 • Privatveien
 • Heimveien
Kjøyaveien/Kjøiaveien Kjøiaveien i Asker

Røyken:

 • Frydenlund terrasse
 • Kristoffers vei
 • Frydenlundstubben
 • Kjøyafaret
Kleiva Røyken 

Hurum:

 • Steinbakkveien
 • Rødtangkleiva
 • Rødkleiva
Lerkeveien Asker 

Hurum:

 • Finkeveien
 • Lillebakken
 • Skjærevenge
Lidarende Asker 

Hurum:

 • Lidarennet
 • Striglesandlia
 • Morskogkroken
 • Øver Morskogvei
 • Østre Morskogvei
 • Lille Morskogvei
 • Morskoglia
 • Østlia 
Markveien Asker

Røyken

Omnummereres til Gaupeveien

Myrveien Asker 

Hurum:

 • Myhrveien
 • Matheasvingen
 • Østre Skogdalen
 • Nedre Klokkevei
 • Solåsveien
 • Andreas Toftes vei
 • Panoramaveien

Røyken:

 • Aukelia
Mølleveien Røyken beholder

Hurum:

 • Langbråten skolevei
 • Kornveien
 • Kirkebygden skolevei
 • Gamle Kirkebygdsvei
 • Kirkebygdveien
Måkeveien Hurum

Røyken:

 • Måkestien
 • Måkestubben
Nilsemarka Røyken

Asker:

 • Grimelandkleiva
 • Grimelands vei
 • Grimelandveien
 • Vollenmarka
 • Kleiva
 • Blåklokkelia
 • Eplehagen
 • Maud bryggevei
 • Skipperstien
 • Bakkeveien
 • Maudåsen
 • Morgensolbakken
 • Bringebærlia
 • Nykleiva
Nordengveien Asker 

Røyken:

 • Heggaveien
 • Løkenlia
 • Bråsetlia
Olleveien Asker 

Røyken:

 • Grettebråten/Grettebråtan
Oreveien/Orreveien Oreveien i Røyken

Hurum:

 • Havørnveien
 • Orrhaneveien
 • Hakkespettveien
Poverudveien Røyken

Asker:

 • Nordre Poverud vei
 • Paaferudveien
 • Kanalveien
 • Ulveveien
 • Vannfaret
 • Puverud kanal
 • Påverud gårdsvei
Ringveien Asker 

Hurum:

 • Blindveien
 • Anthon B. Nilsens vei
 • Mellomveien
 • Nedre Skoledalen
 • Ringstubben
 • Rundveien

Røyken:

 • Fjellstien
 • Fjordstien
 • Ringdueveien
Røedsåsen/Rødsåsen Rødsåsen i Asker

Hurum:

 • Filtvettoppen
 • Rødsbakkene
 • Goldengata
 • Filtvetveien
 • Søndre Filtvet vei
 • Kaltenbakken/Kaltentoppen
Rådyrveien Hurum

Røyken:

 • Rådyrstubben
 • Rådyrlia
Sandveien Asker 

Hurum:

 • Elvebakken
Skansen Hurum

Asker:

Skansesvingen

Skogfaret Røyken 

Asker:

 • Forglem meg ei
 • Sparkbakken
 • Jakveien
 • Kapellmesterbakken
 • Kalkovnfaret
 • Kalkfaret
 • Bringebærstien
Skogveien Hurum

Røyken:

 • Omnummereres til Østskogveien

Asker:

 • Utsiktveien
 • Fredvangveien
 • Barlinden
 • Bringebærlia
 • Koiabakken
 • Kojabakken
Skoleveien Asker

Røyken:

 • Søster Magnhilds vei
 • Skolefaret
 • Akefjellveien
 • Akeveien
 • Svaberget
 • Utsikten
 • Sommerroveien
Smiebakken/Smedbakken Smedbakken i Hurum

Røyken

 • Nedre Aukevei
 • Smia
 • Smiebakken (beholder navnet)
Solliveien Asker

Røyken:

 • Sollia
 • Solli
 • Solveien
 • Liveien
 • Jonslia
Solvangveien Asker 

Hurum:

 • Bråten/Bråtan
 • Bråtenveien/Bråtanveien
 • Bråtaveien
 • Solvangkroken
 • Solvangstubben
 • Solvangen
 • Solveien
 • Hovsbråtan
Strandveien Asker

Hurum:

 • Strandliveien
 • Sandstrandveien
 • Tollerhausveien

Røyken:

 • Hyggenstranda/Hyggenstranden
 • Lille Strandvei
Sundbyveien Røyken

Hurum:

 • Rødbyveien
 • Rødbyseterveien
 • Vestbyveien
 • Store Sundbyveien
Tors vei, Tords vei Tors vei i Røyken

Asker:

 • Karens vei
 • Simens vei
 • Henriettes vei / Henriette Blakstads vei
 • Lauras vei
 • H. C. Mamens vei
 • Tords ring
 • Olves vei
Tyristubben Hurum 

Røyken:

Tyrisvingen

Utsiktsveien/Utsiktveien Utsiktveien i Hurum

Røyken:

 • Utsiktsstubben
 • Lille utsiktsvei
 • Utsikten
Villaveien Asker

Røyken:

 • Dagslettstubben
 • Linneveien
 • Hvileveien
Østernveien Hurum

Asker:

 • Østernalleen
 • Østeren gårdsvei
Åsakerveien Røyken

Asker:

 • Plassedammen
 • Åsaker gårdsvei
Åsveien Hurum

Røyken:

 • Aukelia
 • Sølvåsen
 • Lagmannsåsen
 • Åskroken
 • Leikvang

Asker:

 • Soltoppen
 • Neskroken
 • Almedalsveien
 • Andersdammen
 • Bjerkåsholmen
 • Eternitveien
 • Gamle Rustad vei
 • Grimsrudveien
 • Hallenåsen
 • Plassen
 • Rustadveien
 • Røykenveien
 • Skatvedt terrasse
 • Slemmestadveien
 • Stokkerskogen
 • Tangenveien
 • Underlandsveien
Veinavn i bruk
VeinavnKommune
Aas Gårds vei Hurum
Aaslyveien Hurum
Aasskogstien Hurum
Aasskogstubben Hurum
Aasskogveien Hurum
Agdeåsen Hurum
Aklangen Hurum
Alexander Langes vei Asker
Alf Kristoffersens vei Asker
Alfheim Asker
Allegodtveien Røyken
Almebakken Røyken
Almedalsveien Asker
Almedalsveien Røyken
Alstadhaug Terrasse  Røyken
Andersdammen Asker
Andersdammen  Røyken
Andrenbakken Asker
Anna Bøes vei Asker
Annillaveien  Røyken
Apalstien Asker
Apotekerhagen Asker
Arne Garborgs vei Asker
Arnestadveien Asker
Arvid Andresens vei Asker
Askeladdveien Asker
Asker terrasse Asker
Askerbrubakken Asker
Askerjordet Asker
Askervangen Asker
Askerveien Asker
Askestadveien  Røyken
Askåsen Asker
Aspelund  Røyken
Aspelundfaret Asker
Astrid Skares vei Røyken
Auke Terrasse  Røyken
Aukehagen  Røyken
Aukestubben Røyken
Aukeveien  Røyken
Baarsrudveien  Røyken
Badstuveien Asker
Baglerveien Asker
Bakkekroken  Røyken
Bakkeløkka Hurum
Bakkeskjær Hurum
Bakkeveien  Røyken
Bankveien Asker
Barlindbekken Asker
Barlindveien Hurum
Barlindveien  Røyken
Barlindåsen Hurum
Bassengveien Røyken
Bekkefaret Hurum
Bekkefaret  Røyken
Bekkeliveien  Røyken
Bekkeveien Hurum
Bekkeveien Asker
Bekkveien  Røyken
Bergerlia  Røyken
Bergertoppen  Røyken
Bergerveien Asker
Bergerveien  Røyken
Berglibakken Hurum
Bergliveien  Røyken
Bergsmyrene Hurum
Bergstien Hurum
Bergstien  Røyken
Bergvangveien Asker
Bergveien Hurum
Bergveien Asker
Bergveien  Røyken
Berjåsen Røyken
Beverveien  Røyken
Billingstadlia Asker
Billingstadsletta Asker
Billingstadveien Asker
Billingstadåsen Asker
Bispeveien Hurum
Bitehagen  Røyken
Biterudveien Asker
Bjerkealleen Asker
Bjerkeleina Hurum
Bjerkeliveien  Røyken
Bjerkelundveien  Røyken
Bjerkeveien Røyken
Bjerkås terrasse Asker
Bjerkåsholmen Asker
Bjerkåsholmen  Røyken
Bjerkåsveien Asker
Bjønndalslia  Røyken
Bjønndalsveien  Røyken
Bjønndalsåsen  Røyken
Bjønnveien Røyken
Bjørkeliveien  Røyken
Bjørkeløkka  Røyken
Bjørklundsveien Asker
Bjørndalen Hurum
Bjørndals vei  Røyken
Bjørndalsveien Asker
Bjørnefaret Hurum
Bjørneroa  Røyken
Bjørneskjær Hurum
Bjørnstadkroken Hurum
Bjørnstadkroken Røyken
Bjørnstadlia Hurum
Bjørnstadstien Hurum
Bjørnstadstubben Hurum
Bjørnstadsvingen  Røyken
Bjørnstadveien Hurum
Bjørnstadveien  Røyken
Bjørnåsveien Hurum
Blakstad Bryggevei Asker
Blakstad hageby Asker
Blakstadlia Asker
Blakstadmarka Asker
Bleikerfaret Asker
Bleikerhaugen Asker
Bleikerkollen Asker
Bleikervangen Asker
Bleikerveien Asker
Bleikeråsen Asker
Bloksbergstien Asker
Blomsterstykket Asker
Blåbergveien  Røyken
Blåbærveien Hurum
Blåhellaveien  Røyken
Blåklokkeveien Hurum
Blåveisbakken  Røyken
Blåveisskogen Hurum
Blåveisveien  Røyken
Bokfinkveien Hurum
Boligveien  Røyken
Bondibråten Asker
Bondilia Asker
Bondistranda Asker
Borgenbråten Asker
Borgentoppen Asker
Borgenveien Asker
Brages vei Asker
Brastadveien Hurum
Brattbakken  Røyken
Bregneveien Asker
Breiviklia Asker
Breivikveien Asker
Brendsrudlia Asker
Brendsrudtoppen Asker
Brendsrudveien Asker
Brendsvollengene Asker
Brendsvollveien Asker
Brevikveien Hurum
Bringebærhagen Asker
Brobakken Asker
Broveien Asker
Brubakkveien  Røyken
Bruksveien Asker
Brusetfaret Asker
Brusethagen Asker
Brusetkollen Asker
Brusetsvingen Asker
Brusetveien Asker
Bryggeveien Hurum
Bryggeveien  Røyken
Bryhnsveien  Røyken
Brøholtlia  Røyken
Brøholtskogen  Røyken
Brøholtstranda  Røyken
Brøholtveien  Røyken
Brønnveien Hurum
Brønnøyveien Asker
Brønnøyåsen Asker
Bråsethøgda Røyken
Bråsetveien  Røyken
Bråtabakken Hurum
Bråtajordet Hurum
Bråtakroken Hurum
Bråtaløkka Røyken
Bråtan Røyken
Bråtastubben Hurum
Bråtenveien Asker
Bråtenveien  Røyken
Bugtegaten Hurum
Bukkemyrveien Asker
Bukkene Bruses vei Asker
Bukta  Røyken
Burudveien Hurum
Busebakken  Røyken
Busserullen Asker
Bølstad terrasse  Røyken
Bølstadenga  Røyken
Bølstadhagan  Røyken
Bølstadjordet  Røyken
Bølstadstubben  Røyken
Bølstadtunet  Røyken
Bølstadveien  Røyken
Børsandveien Hurum
Børsholmen Asker
Børønningen  Røyken
Bøveien  Røyken
Båhusveien Røyken
Båstad terrasse Asker
Båstadryggen Asker
Båstadveien Asker
Båtbyggerlia Asker
Båtstøveien Hurum
Båtstøveien  Røyken
C.A. Johansens plass Røyken
Chr. Jensens vei Asker
Christian Lingsomsvei Røyken
Cæsarbakken Hurum
Dagsletveien  Røyken
Dalbøveien  Røyken
Dalebakken Asker
Dalenveien Hurum
Daletoppen Asker
Dalslia Asker
Dalsmyrveien Asker
Dalveien Asker
Damveien Hurum
Damveien Asker
Damveien  Røyken
Delebukta Asker
Delsvikodden Hurum
Demmekilveien Røyken
Devikrabben Asker
Devikveien Asker
Dikemark sykehus Asker
Dikemarkveien Asker
Djuptrekkodden Asker
Dr. Natvigs vei Asker
Dragonveien Asker
Drammensveien Asker
Dramstadbukta Hurum
Dramstadveien Hurum
Drengs vei Asker
Drengsrudbekken Asker
Drengsrudhagen Asker
Drengsrudveien Asker
Dueåsen Asker
Dustadveien Hurum
Dyrefaret  Røyken
Dyrhusbakken Asker
Dyringveien Asker
Dælifaret Asker
Dælijordet Asker
Dælitoppen Asker
Dæliveien Asker
Dølstuløkka Røyken
Dølstuveien  Røyken
Eddas vei Asker
Edelvoldveien Asker
Eidhaugveien Asker
Eidveien Asker
Eikaveien Hurum
Eikedalen  Røyken
Eikeleina  Røyken
Eikeleinstien Røyken
Eikeliveien  Røyken
Eikestubben Røyken
Eikeveien Asker
Einerlia  Røyken
Eineråsen Hurum
Ekelund Hurum
Ekornsporet Asker
Ekornveien Hurum
Ekornveien  Røyken
Ekrastubben Hurum
Ekveien Hurum
Elgfaret Hurum
Elgstubben Røyken
Elgtråkket Asker
Elgtråkket Røyken
Elgveien  Røyken
Ellefs vei Asker
Ellingstadveien Hurum
Elnesknausene Asker
Elnesveien Asker
Eltornveien Hurum
Elveplassen Asker
Elveplassen Asker
Elveveien Asker
Enga  Røyken
Engebråtenveien Røyken
Engelsrud terrasse Asker
Engelsrudlia Asker
Engelsrudskogen (vei ikke etablert) Asker
Engelsrudstranda Asker
Engeneveien Hurum
Engenjordet Røyken
Engersvik Hurum
Engveien  Røyken
Erik Hansens vei  Røyken
Eriks vei Asker
Eriksrudveien Asker
Erlands vei Asker
Erteløkka Asker
Espens vei Asker
Eternitveien Asker
Eternitveien  Røyken
Eventyrveien Asker
Evjetun Røyken
Fabrikkplassen (ikke etablert) Asker
Fagertunveien  Røyken
Falkeveien Hurum
Fasanveien Asker
Fekjan Asker
Feveien  Røyken
Filtvetveien Hurum
Finkefaret Asker
Finnsrudveien Asker
Finsrudveien Asker
Fiolveien Asker
Fiolveien  Røyken
Fiskekroken  Røyken
Fjelkensvingen Asker
Fjellstadveien Asker
Fjellstien Røyken
Fjellveien Hurum
Fjellveien Asker
Fjellveien  Røyken
Fjordutsikten Røyken
Fjordveien Hurum
Fjordveien  Røyken
Flaterveien  Røyken
Flatfjellstien Hurum
Flatfjellveien Hurum
Folkestadveien Hurum
Follestadveien  Røyken
Fossnesveien Asker
Fossumveien  Røyken
Fossveien Røyken
Fransåsbakken Hurum
Fransåsveien Hurum
Fredbos vei Asker
Fredboveien Hurum
Fredtunveien Asker
Frydenlundbakken  Røyken
Frydenlundveien Røyken
Frøtvedtstubben Røyken
Frøtvedtveien  Røyken
Frøtvedtåsen Røyken
Frøyas vei  Røyken
Fuglebakk Hurum
Fugleklo Hurum
Furubakken Asker
Furubergløkka  Røyken
Furuholmen Asker
Furuholmsveien Asker
Furukollen Hurum
Furukollveien Asker
Furulia  Røyken
Furulund  Røyken
Furustien Hurum
Furutoppveien  Røyken
Furuveien Hurum
Furuveien Røyken
Furuåsen  Røyken
Fusdal terrasse Asker
Fusdalbråten Asker
Fusdalenga Asker
Fyrstikken (ikke etablert) Asker
Færgestadveien Hurum
G. M. Brydes vei Asker
Galeasen Asker
Gamle Bleikervei Asker
Gamle Borgenvei Asker
Gamle Båstadvei Asker
Gamle Drammensvei Asker
Gamle Drammensvei  Røyken
Gamle Heggedalsvei Asker
Gamle Hyggen vei  Røyken
Gamle Kirkevei Hurum
Gamle Konglungvei Asker
Gamle Leangvei Asker
Gamle Rustad vei  Røyken
Gamle Rustadvei Asker
Gamle Røykenvei Asker
Gamle Skolevei  Røyken
Gamlebrygga Hurum
Gamleveien Hurum
Gamleveien  Røyken
Gartnerveien Asker
Gartnerveien  Røyken
Gaupefaret Hurum
Gaupeveien  Røyken
Gislebakken Asker
Gislehellinga Asker
Gjellum terrasse Asker
Gjellumlia Asker
Gjellumstubben Asker
Gjerdalsveien  Røyken
Gleinåsveien  Røyken
Glitreveien Røyken
Godheimveien  Røyken
Golfveien  Røyken
Golia Asker
Granbakken Asker
Granittveien Røyken
Granittåsen Hurum
Granliveien  Røyken
Gransvea Asker
Granveien Asker
Granveien  Røyken
Granåsen Hurum
Granåsen  Røyken
Graveråsveien Hurum
Grenaderveien Asker
Grensefaret Asker
Grettekroken  Røyken
Greverudveien Asker
Grevlingveien Hurum
Grevlingveien  Røyken
Grevlingåsen Asker
Grimsrudbakken  Røyken
Grimsrudløkka  Røyken
Grimsrudveien Hurum
Grimsrudveien  Røyken
Grinis vei  Røyken
Grobråtenveien Asker
Grodalsåsen Asker
Grosetveien Asker
Grundvikveien  Røyken
Gruveveien  Røyken
Grytnesveien Hurum
Grønliveien Asker
Grønnliveien  Røyken
Grønsandveien Hurum
Grønsundveien Asker
Grønsundåsen Asker
Gråspurvveien Hurum
Gråtenveien Asker
Gråøya Røyken
Gudolf Blakstads vei Asker
Guiveien Asker
Gullhellaveien Asker
Gunnaråstoppen Hurum
Guriåsen Asker
Gustav Wentzels vei Asker
H. Stordalens vei Asker
Hagakollen Asker
Hagaløkkveien Asker
Hagastubben  Røyken
Hagaveien Asker
Hagenåsen Røyken
Hageveien Hurum
Hajemveien Asker
Haldensvingen Asker
Haldenveien Asker
Hallenkroken  Røyken
Hallenåsen Asker
Hallenåsen  Røyken
Hallenåsen terrasse Røyken
Hallhagan  Røyken
Halstoppen Asker
Halsåsen Asker
Halvard Torgersens vei Asker
Halvdanveien Hurum
Halvorshavn Hurum
Hammerborg terrasse Hurum
Hampengen Asker
Hanevoldveien Asker
Hans Østenstads vei Asker
Haraldsfjellet Hurum
Hareholmen Asker
Harestubben  Røyken
Hasselbakken  Røyken
Hasselstien Asker
Hasselveien  Røyken
Haugboveien Asker
Haugenbakken Hurum
Haugenlia Asker
Haugenveien  Røyken
Haugveien  Røyken
Haukeveien Hurum
Havnefaret  Røyken
Havreveien  Røyken
Heggedal torg (ikke etablert) Asker
Heggedalsbakken Asker
Heggedalskogen Asker
Heggedalsmarka Asker
Heggedalsveien Asker
Heggeodden Asker
Heggeodden (Gangvei) Asker
Heggumbakken  Røyken
Heggumhøgda  Røyken
Heggumstubben Røyken
Heggveien  Røyken
Heimannsbakken  Røyken
Heimansåsen Røyken
Heklebergsmedens vei Røyken
Heklebergveien  Røyken
Helgeroveien  Røyken
Helledamsveien  Røyken
Helles vei  Røyken
Hermannsbråten Hurum
Herningbakken  Røyken
Hesjejordet Asker
Heslebergtoppen Asker
Heslebergveien Asker
Hestehagen Asker
Hestehagen  Røyken
Hestehoven Hurum
Hesteskoen Hurum
Hestesundveien Asker
Hjortveien  Røyken
Hofstadeikene Asker
Hofstadgata Asker
Hofstadåsen Asker
Hogstadveien Asker
Hoksnebba Røyken
Holmengata Asker
Holmenåsen Asker
Holmsbubakken Hurum
Holmsåsen Hurum
Holtet  Røyken
Holtnes brygge Hurum
Holtnesveien Hurum
Holtsmarks vei Asker
Holtvedtveien Hurum
Homannsbyveien Asker
Hotellveien Røyken
Hotvetveien  Røyken
Hovedgårdsveien Asker
Hovkastet Hurum
Hovkroken Hurum
Hovlia Hurum
Hovstien Hurum
Hovstubben Hurum
Hukenbekken Asker
Hukenveien Asker
Hulda Garborgs vei Asker
Huldreveien Asker
Humlestien Asker
Hurumveien  Røyken
Husarveien Asker
Husebytangen Hurum
Husebyveien Hurum
Husejordet Asker
Hvalsbakken Asker
Hvalskroken Asker
Hvalsodden Asker
Hvalstadjordet Asker
Hvalstadlia Asker
Hvalstadveien Asker
Hvalstadåsen Asker
Hvalstrand Asker
Hvalsveien Asker
Hvidstenveien Asker
Hvileskrenten Asker
Hyggengata  Røyken
Hyggenstien Hurum
Hyggenveien  Røyken
Hytteveien  Røyken
Høgdaveien Asker
Høgløkka  Røyken
Høgtunveien Asker
Høgåsveien Asker
Høn Gårdsvei Asker
Hønsfaret Asker
Hønskogen Asker
Hønskollen Asker
Hønsmyra Asker
Hønsveien Asker
Høvikskogen Røyken
Høvikveien  Røyken
Høyerholmen Asker
Høyfjellsåsen Asker
Høymyrfjellet Asker
Høymyrmarka Asker
Høymyrveien Asker
Håkaleina  Røyken
Håkavikveien Asker
Idrettsveien  Røyken
Idunns vei Asker
Industriveien Hurum
Industriveien  Røyken
Inga F. Gjerdrums vei Asker
Inglingstadveien Hurum
Ingolfs vei Asker
Inngjerten Røyken
Isrenna Hurum
Isveien Hurum
Isveien Asker
Ivers vei  Røyken
J. R. Wilhelmsens vei Asker
Jacob Neumanns vei Asker
Jahrenbakkene Hurum
Jakslandveien  Røyken
Jakslandåsen Røyken
Jakteleia Asker
Jensåsveien  Røyken
Jerpefaret Asker
Jerpåsveien Asker
Johan Drengsruds vei Asker
Johan Follestads vei Røyken
John Østensens vei Asker
Johs. Hartmanns vei Asker
Johs. Nores vei Asker
Jon Fossums vei Asker
Jon Leiras vei  Røyken
Jon Smørs vei Asker
Jonasmyra Asker
Jonsgrind Røyken
Jordet Hurum
Julius Madsens vei Asker
Jutemyrveien Asker
Jørgens vei Asker
Jørgensløkka Asker
Jørnstadveien Asker
Jøssongveien Asker
Kalkfjellet Asker
Kalosjen (vei ikke etablert) Asker
Kampenhaugveien Asker
Kaningaten Hurum
Kapt. Gløersens vei Asker
Kari Trestakks vei Asker
Karijordet Hurum
Karlsegården Hurum
Katrineåsveien  Røyken
Kikutstien Hurum
Killingholmen Røyken
Killingstadveien Hurum
Kinnartangveien  Røyken
Kirkealleen  Røyken
Kirkebergveien  Røyken
Kirkelia Asker
Kirkerudveien  Røyken
Kirkeveien Hurum
Kirkeveien Asker
Kirkeveien  Røyken
Kjeksla Asker
Kjekstadveien  Røyken
Kjonebråten Asker
Kjosmyrveien  Røyken
Kjosveien  Røyken
Kjosåsveien  Røyken
Kjøia Hurum
Kjøiaveien Asker
Kjøyaveien  Røyken
Kleiva Hurum
Kleiva  Røyken
Kleiver terrasse Røyken
Kleiverstubben Røyken
Kleiverveien Røyken
Klemmetsrudveien  Røyken
Klokkarjordet Hurum
Klokkergård terrasse Røyken
Klokkergårdsveien  Røyken
Klokkerjordet Asker
Klokkeveien Hurum
Kloppedalen Asker
Knattvoldlia Hurum
Knatvoldveien Hurum
Kneika  Røyken
Knivsfjellet Hurum
Knivsfjellveien Hurum
Knivsvikveien Hurum
Knud Askers vei Asker
Kodalsveien Asker
Kolleveien Asker
Konglestien  Røyken
Konglungfaret Asker
Konglungveien Asker
Kongsdelveien Hurum
Kongsskogen Asker
Konvallstien Hurum
Konvallveien  Røyken
Korpefaret Asker
Korpåsen Asker
Kranheimveien Hurum
Krillåsjordet Asker
Krillåsveien Asker
Krokoddveien  Røyken
Krokveien  Røyken
Krystallveien  Røyken
Kubakkåsen Hurum
Kullebunnveien Asker
Kunnskapsveien Røyken
Kustenveien  Røyken
Kvernveien  Røyken
Kvingebakken Hurum
Kølåsen Hurum
L. P. Wettres vei Asker
Ladeveien Asker
Lagdalen Asker
Lagetveien  Røyken
Landikveien  Røyken
Landøystranda Asker
Landøyveien Asker
Landåsveien Asker
Langenga Asker
Langkroken Asker
Langsethveien Hurum
Langåra Asker
Lauvåsveien Hurum
Lavaløkka Røyken
Leangbukta Asker
Leangjordet Asker
Leanglia Asker
Leangveien Asker
Leikvollveien Asker
Lensmannslia Asker
Lensmannsveien Hurum
Lerkesvingen  Røyken
Lerkeveien Hurum
Lerkeveien Asker
Lia Asker
Liahagen Asker
Liakollen Asker
Liaskogen (vei ikke etablert) Asker
Liastubben Asker
Liasvingen Asker
Liaåsen Hurum
Lidarende Hurum
Lidarende Asker
Liljetoppen Asker
Lille Øverberg vei Asker
Lille Årosstubben Røyken
Lille Årosvei Røyken
Lillerudveien  Røyken
Lilleåsen Asker
Lilleåsjordet Asker
Lindeveien Hurum
Lindløkka Asker
Linlandveien Asker
Linnebråten Hurum
Linnerudveien Røyken
Liverudveien  Røyken
Lodsstien Hurum
Lord Bamfords vei  Røyken
Luftveien  Røyken
Lundekroken Asker
Lyngveien  Røyken
Lyngåsveien  Røyken
Lysthusbråten Asker
Løkenesveien Asker
Løkenveien  Røyken
Løkkaveien Hurum
Lønneveien  Røyken
Løvhaugen Asker
Løvliveien  Røyken
Margretes vei Asker
Marie Lilleseths vei Asker
Marieroveien Asker
Marklundveien Asker
Markveien Asker
Markveien  Røyken
Marmorveien Hurum
Mastebakk Hurum
Mastedalen  Røyken
Meierigangen (gangvei ikke etablert) Asker
Meierisvingen Asker
Meiseveien Hurum
Mellomdammen Hurum
Mellomstien Røyken
Midtre Bure vei Hurum
Midtre Eltornlia Hurum
Midtre Gunnaråsen Hurum
Midtskogstubben Hurum
Midtskogveien Hurum
Moloveien Hurum
Morbergholmen Røyken
Morberglia Røyken
Morbergveien  Røyken
Morellveien Asker
Morskogveien Hurum
Mosebergveien  Røyken
Moserudhagan (vei ikke etablert)  Røyken
Moserudveien Røyken
Moveien  Røyken
Munkesletta Asker
Muserudveien  Røyken
Myhreneveien Hurum
Myrabakken Asker
Myraveien  Røyken
Myresvingen Røyken
Myrveien Hurum
Myrveien Asker
Myrveien Røyken
Mølleveien Hurum
Mølleveien  Røyken
Mørkveien Hurum
Måkeveien Hurum
Måkeveien  Røyken
Måltrostveien Hurum
Måsankroken Asker
Narums Vei  Røyken
Navarhaugen Hurum
Nebbaveien Hurum
Nedre Askerhagen Asker
Nedre Berg vei Asker
Nedre Brøholtlia  Røyken
Nedre Burevei Hurum
Nedre Båstad vei Asker
Nedre Dyrhusbakken Asker
Nedre Eltornlia Hurum
Nedre Frydendal Asker
Nedre Gleinåsen  Røyken
Nedre Gunnaråsen Hurum
Nedre Husebykollen Hurum
Nedre Høn terrasse Asker
Nedre Jahrenvei Hurum
Nedre Måsan Asker
Nedre Torgrims vei Hurum
Nedre Åsaker vei  Røyken
Nedredammen Hurum
Nedreskogvei Hurum
Nedrevei Hurum
Nepebråtan Hurum
Nes terrasse Asker
Nesbruveien Asker
Nesbukta Asker
Nesgrenda Asker
Neslia Asker
Nesset Røyken
Nesvangen Asker
Nesveien Asker
Nesøyveien Asker
Nesåsen Asker
Nils Slottos vei  Røyken
Nilsemarka Asker
Nilsemarka  Røyken
Nilserudkleiva  Røyken
Norddalsveien Asker
Nordengkollen Asker
Nordengveien Asker
Nordengveien  Røyken
Norderhaug Asker
Nordhagenveien  Røyken
Nordjordet Hurum
Nordjordkroken Hurum
Nordre Sætrevei Hurum
Nordre Øverberg Asker
Nordre Åros vei  Røyken
Nordsetveien  Røyken
Nordskog Asker
Nordstrandveien Hurum
Nordvannslia Asker
Nores vei  Røyken
Nyborgåsen Asker
Nye stasjonsvei Røyken
Nye Vakås vei Asker
Nyhuskollen Asker
Nyhuslia Asker
Nyhusveien  Røyken
Nyveien  Røyken
Nærsnestangen  Røyken
Odalsveien  Røyken
Odden Asker
Oddevallveien Røyken
Odins vei  Røyken
Olabakken Asker
Olav Brunborgs vei Asker
Olleløkkveien Asker
Olleveien Asker
Olleveien  Røyken
Oppsals vei  Røyken
Oppsjølia Asker
Oppsjømarka Asker
Oppsjøsvingen Asker
Orestien Asker
Orestupet Hurum
Oreveien  Røyken
Orreleiken Asker
Orreveien Hurum
Orrmyrveien Hurum
Ospestien Asker
Ostsundveien Asker
Ottes vei Asker
Otto Blehrs vei Asker
Otto Valstads vei Asker
Ove Jensens vei Asker
Ovnerudveien  Røyken
Ovnsbråten Asker
Parkveien Asker
Pers vei Asker
Peter Blegers vei Asker
Petersrønningen Asker
Petra Fougners vei Asker
Petterstuløkka Hurum
Petterstuveien Hurum
Pilbogveien Asker
Pilodden Asker
Pjokkabyveien  Røyken
Plankedalsveien  Røyken
Plassen Hurum
Plassen Røyken
Platåveien Hurum
Plommedalsveien Asker
Postmyrstien Hurum
Poverudveien Asker
Poverudveien  Røyken
Prestegårdsalleen Hurum
Prestegårdsjordet  Røyken
Prestenga  Røyken
Prestengfaret  Røyken
Prestengjordet  Røyken
Prestenglia  Røyken
Presteveien Hurum
Prestoddveien Hurum
Prinsessestien Asker
Pustutveien Asker
Påls vei Asker
Ralph Tambs vei Asker
Ramsvikstubben Hurum
Ramsvikveien Hurum
Ranvikveien Hurum
Rasmus Mortensens vei Asker
Rasmusbakken Hurum
Ravnsborgdelet Asker
Ravnsborgveien Asker
Reistadhagen Asker
Reistadjordet Asker
Reistadlia Asker
Reistadveien Asker
Rennaveien Hurum
Revefaret Hurum
Ridder Flemmings vei Asker
Ridderkleiva Asker
Ringveien Hurum
Ringveien Asker
Ringveien Røyken
Risengveien Asker
Rogneveien  Røyken
Rognliveien  Røyken
Rokkestadveien Hurum
Rosenhaven Asker
Rosenkrantz vei Asker
Rudsbakken Røyken
Rudshagen  Røyken
Rugdefaret Asker
Rugdeveien Asker
Rulletoveien Hurum
Rundtom Asker
Rustadveien Asker
Rustadveien  Røyken
Rødbekkveien  Røyken
Rødhettes vei Asker
Rødsgrenda Asker
Rødsteiglia Hurum
Rødsteigveien Hurum
Rødsteigåsen Hurum
Rødsåsen Asker
Rødsåslia Asker
Rødtanglia Hurum
Rødtangveien Hurum
Rødvannet Hurum
Røedsjordet Hurum
Røedsodden Hurum
Røedstranda Hurum
Røedstøa Hurum
Røedsåsen Hurum
Rønningen Asker
Rørvikveien Hurum
Røstadhøgda Hurum
Røttervoldveien Hurum
Røykenveien Asker
Røykenveien  Røyken
Røykåsveien Hurum
Røyskattlia  Røyken
Røyskattsporet Asker
Rådyrfaret Asker
Rådyrveien Hurum
Rådyrveien  Røyken
Råengveien Asker
Sagveien  Røyken
Saltbutangen  Røyken
Sandakerveien  Røyken
Sandbukta Hurum
Sandekra Asker
Sandsbakken  Røyken
Sandspollen Hurum
Sandtakveien Hurum
Sandtangen Hurum
Sandungen Hurum
Sandungveien Asker
Sandveien Hurum
Sandveien Asker
Sarabråten Hurum
Sarahaugen Asker
Sebjørnsrudveien Asker
Selbos vei  Røyken
Seljefaret  Røyken
Seljestien Asker
Selvigfjellet Hurum
Selvigfjorden Hurum
Selvigodden Hurum
Selvigskogen Hurum
Selvigveien Hurum
Semsveien Asker
Sevjedammen Hurum
Sigrids vei Asker
Sigridsvei Røyken
Siliusveien Hurum
Silurkleiva Asker
Sjødalsveien Hurum
Sjølystveien Hurum
Sjøstrandveien Asker
Sjøveien Røyken
Sjøvollbukta Asker
Sjøvollveien Asker
Skaholtveien Hurum
Skansejordet Asker
Skanseløkka Asker
Skansen Hurum
Skansen Asker
Skatvedt terrasse Hurum
Skatvedt terrasse Røyken
Skatvedtveien Hurum
Skaugum Asker
Skaulia  Røyken
Skauveien  Røyken
Skiskogveien  Røyken
Skiveien  Røyken
Skjellestadhagen Asker
Skjellestadjordet Asker
Skjellestadåsen Asker
Skjellsandveien  Røyken
Skjæraløkka Røyken
Skjæraveien Hurum
Skjæret Asker
Skjøttelvikveien Hurum
Skofterudstubben Røyken
Skofterudveien Røyken
Skogfaret Asker
Skogfaret  Røyken
Skoglundveien Hurum
Skoglyveien  Røyken
Skogsborgveien Røyken
Skogstien Asker
Skogveien Hurum
Skogveien Asker
Skogveien  Røyken
Skolebakken  Røyken
Skoledalen Hurum
Skolegaten Hurum
Skoleveien Asker
Skoleveien  Røyken
Skonnerten Asker
Skredeveien  Røyken
Skrysetveien  Røyken
Skustadgata Asker
Skysstasjon Asker
Skytterveien Asker
Skånevannsveien  Røyken
Slemmestadveien Asker
Slemmestadveien  Røyken
Slependveien Asker
Slettagata Asker
Slettatunet Røyken
Slottsberget Asker
Slottsveien Asker
Slyngveien Asker
Smedbakken Hurum
Smedsletta Asker
Smedsvingen Asker
Smedåsveien Hurum
Smemyrveien  Røyken
Smeodden Hurum
Smerlingveien Hurum
Smiebakken Røyken
Smiekroken  Røyken
Smieveien  Røyken
Smuget Asker
Smørbukkveien Asker
Snarveien  Røyken
Snehvits vei Asker
Snipeveien  Røyken
Sokkabekkveien  Røyken
Sokkafaret Røyken
Solbakken Hurum
Solbergbekken Hurum
Solbergfjellet Asker
Solberglia Asker
Solbergsvingen Asker
Solbergveien Hurum
Solbråveien Asker
Solfjellstubben  Røyken
Solfjellveien  Røyken
Solkroken Asker
Sollia Røyken
Solliveien Asker
Solliveien  Røyken
Soloddveien Røyken
Solstad terrasse Asker
Solstadlia Asker
Solstadveien Asker
Solstuveien  Røyken
Solvangveien Hurum
Solvangveien Asker
Solveien Asker
Sonja Henies vei Asker
Sperrekleiva Røyken
Spikkestadløkka Røyken
Spikkestadveien  Røyken
Spireaveien Hurum
Staaks vei Røyken
Stampeleina Hurum
Stasjonsveien Asker
Steinhoggerveien Røyken
Steinveien  Røyken
Stikkvannsveien Hurum
Stinaåsen  Røyken
Stokkerskogen Asker
Stokkerskogen  Røyken
Stokkerveien Asker
Store Åros vei  Røyken
Storengene Hurum
Storengveien Asker
Storgaten Hurum
Storsandlia Hurum
Storsandveien Hurum
Stranda Hurum
Strandengveien Asker
Strandskogen Hurum
Strandveien Hurum
Strandveien Asker
Strandveien  Røyken
Strigleveien Hurum
Strøket Asker
Strømnesveien Asker
Stubben Røyken
Stupengveien Asker
Støaveien Hurum
Stålengfaret (vei ikke etablert) Asker
Sundbakken Asker
Sundbygrenda Hurum
Sundbyveien Hurum
Sundbyveien  Røyken
Sundfaret Asker
Sundlia Asker
Sundveien Asker
Svart = Søkbar i GIS\LINE Asker
svarten Asker
Svartvannskleiva Røyken
Svartvannsveien (vei ikke etablert)  Røyken
Sykehjemsveien  (utgått) Røyken
Sykehusveien Asker
Syrinveien Hurum
Syverstadkollen Asker
Syverstadveien Asker
Sætervannveien Røyken
Sætre terrasse Asker
Sætrealleen Hurum
Sætrebakken Hurum
Sætrepollen terrasse Hurum
Sætretunet Hurum
Sætreveien Asker
Søndre Bjerkøy vei Asker
Søndre Bjerkøystrand Asker
Søndre Borgen Asker
Søndre Bølstad vei Røyken
Søndre Heggum terrasse  Røyken
Søndre Sætrevei Hurum
Søndre vei Asker
Sørlia Asker
Sørliveien Hurum
Sørstranda Hurum
Taglugnveien Asker
Tangen Hurum
Tangenveien Asker
Tangenveien  Røyken
Teglverksveien Røyken
Teigenveien Asker
Tempelveien Hurum
Terrasseveien  Røyken
Tesen Asker
Tettskauen  Røyken
Thomas Jensens vei Asker
Thomasløkken Hurum
Tilla Valstads vei Asker
Tillaløkka Hurum
Tittutåsen  Røyken
Tiurfaret Asker
Tiurveien Hurum
Tjernveien Asker
Tjernåslia Asker
Toftebråten Hurum
Tofteveien Hurum
Tolderstien Hurum
Tollefsløkka Asker
Toppen Hurum
Torbjørnsøy Asker
Tords vei Asker
Torgrims vei Hurum
Torpfjellet Asker
Torpmarka Asker
Torpstubben Asker
Torpveien Asker
Tors vei  Røyken
Torsløkka Asker
Torsrudstubben  Røyken
Torsrudveien  Røyken
Torstadbakken Asker
Torstadskogen Asker
Torstadveien Asker
Torstadåsen Asker
Torstvedtveien Hurum
Torvveien Asker
Torvøya Røyken
Transetveien  Røyken
Trekantstubben Asker
Trettestykket Asker
Trevaren Asker
Trollhaugen Asker
Trollkleiva  Røyken
Trollnes Asker
Trollstein Asker
Trollveien Hurum
Tronstadkleiva  Røyken
Tronstadveien Hurum
Trostelia Asker
Trosvikodden Asker
Trysilveien Hurum
Tuftestien Røyken
Turveien Asker
Tverråsen Asker
Tyrihansveien Asker
Tyristubben Hurum
Tyristubben  Røyken
Tømmerveien Røyken
Tømtebakken Asker
Tørkoppveien Asker
Tåjeveien  Røyken
Tåsengata Asker
Ugleveien Hurum
Ugstadveien Hurum
Ulfs vei Asker
Ullvaren (vei ikke etablert) Asker
Ulvekula Hurum
Ulvelia Røyken
Undelstad terrasse Asker
Undelstadlia Asker
Undelstadtunet Asker
Undelstadveien Asker
Underlandsveien Asker
Underlandsveien  Røyken
Utsikten Hurum
Utsiktsveien Røyken
Utsiktveien Hurum
Vabråten Asker
Vakåsveien Asker
Vangsfjellveien Røyken
Vangsveien  Røyken
Vannsbrekka Hurum
Vardefaret Asker
Vardeveien  Røyken
Vaskebekkveien Røyken
Vassbunnsvingen Asker
Vassbunnveien Asker
Vaterlandsveien  Røyken
Vearveien  Røyken
Vekstveien Røyken
Velhusveien Asker
Vendelfaret Asker
Vendelveien Asker
Vendelåsen Asker
Vendla Asker
Vennelyveien Asker
Verkensveien Asker
Verpentangen Hurum
Verpenveien Hurum
Vervenveien  Røyken
Vesledamstubben Røyken
Vesledamveien Røyken
Veslefrikks vei Asker
Veslelia Asker
Vestengkleiva Asker
Vestengveien Asker
Vesthellinga Asker
Vestjordet Hurum
Vestlikroken  Røyken
Vestliveien  Røyken
Vestmarkveien Asker
Vestre Hals Asker
Vestre Heggumåsen Røyken
Vestre Jansrud Asker
Vestre Nes Asker
Vestre Strandvei Hurum
Vestre vei Asker
Vestre Åstadvei Asker
Vettrebukta Asker
Vettrekollen Asker
Vettrelia Asker
Vettreåsen Asker
Vidsynveien Hurum
Vierndroget Asker
Viernveien Asker
Vikene Hurum
Vikingjordet Asker
Villaveien Asker
Villaveien  Røyken
Vinnulstadveien Asker
Vinterkroken Asker
Vinterveien Asker
Vipeveien Asker
Vogellund Asker
Vognveien Hurum
Voldenveien Hurum
Vollen skog Asker
Vollenlia Asker
Vollenveien Asker
Volloddveien  Røyken
Vøyen terrasse Asker
Vøyentoppen Asker
Vøyenveien Asker
Wentzels plass Asker
Yggesetveien Asker
Ødegårdsbakken  Røyken
Ødegårdslia  Røyken
Øgårdsveien Asker
Ølstadveien  Røyken
Øraveien Hurum
Østbyåsen Hurum
Østenstadbråten Asker
Østenstadlia Asker
Østenstadveien Asker
Østernveien Hurum
Østernveien Asker
Østhagen  Røyken
Østhellinga Asker
Østliveien Asker
Østre Burevei Hurum
Østre Heggumåsen Røyken
Østre Jansrud Asker
Østre Strandvei Hurum
Østre vei Asker
Østre vei Asker
Østskogen terrasse  Røyken
Østskogveien  Røyken
Øverbergveien Asker
Øverbergveien Asker
Øvre Askerhagen Asker
Øvre Berget Røyken
Øvre Burevei Hurum
Øvre Båstad vei Asker
Øvre Drengsrud vei Asker
Øvre Dyrhusbakken Asker
Øvre Elnes vei Asker
Øvre Eltornlia Hurum
Øvre Frydendal Asker
Øvre Gjellum vei Asker
Øvre Gunnaråsen Hurum
Øvre Holmsåsen Hurum
Øvre Husebykollen Hurum
Øvre Høn terrasse Asker
Øvre Måsan Asker
Øvre Skaulia  Røyken
Øvre Skoledalen Hurum
Øvre Voldenveien Hurum
Øvreskogen  Røyken
Åbyfaret Asker
Åkerhagan  Røyken
Åmotlia Asker
Åmotveien Asker
Åmotåsen Asker
Ånnerudhagen Asker
Ånnerudjordet Asker
Ånnerudskogen Asker
Ånnerudstubben Asker
Ånnerudtoppen Asker
Ånnerudveien Asker
Årengveien Asker
Åsakerveien Asker
Åsakerveien  Røyken
Åsheimveien Hurum
Åsliveien Asker
Åsløkkveien Asker
Åstadbakken Asker
Åstadlia Asker
Åstadryggen Asker
Åstadveien Asker
Åsveien Hurum
Åsveien Asker
Åsveien  Røyken

I tillegg blir en del endringer i gårdsnumrene i kommunene.

Informasjon til de som få ny adresse

Alle som får ny adresse vil motta et brev med informasjon om endringen og når den gjelder fra.

Dette gjør kommunen:

 • Kommunene oppdaterer det nasjonale eiendomsregisteret (Matrikkelen). Fra matrikkelen går det hver natt overføringer av nye adressedata til folkeregisteret
 • Kommunens kart oppdateres.
 • Kommunen sender oppdateringene til kartleverandører som Gule sider, Google Maps og lignende. Vi har sett at det kan ta tid før selskapene får rettet sine nettsider.
 • Setter opp nye navnskilt 

Dette må du gjøre:

 • Posten og folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ikke egen melding, men vennligst informer dine øvrige forbindelser om den nye adressen.
 • Varsle eventuelle leieboere.
 • Er det foretak knyttet til adressen må du melde adresseendring til Foretaksregisteret via Samordnet registermelding (gjøres i Altinn).
 • Gps i biler blir i noen tilfeller automatisk oppdatert, andre må oppdateres manuelt.
 • Dersom du får nytt adressenummer må du selv kjøpe nytt husnummerskilt. Dette er veldig viktig for at ambulanse, brannvesen og politi lett skal finne frem.

Omadressering av Slemmestadveien og Grimsrudveien

Slemmestadveien har nå fått nye husnummer i Røyken og det samme vil skje for Grimsrudveien i Hurum.

Slemmestadveien

Slemmestadveien går gjennom både Asker og Røyken, og adressenumrene starter på nummer 1 i begge kommunene. Nummer 1 fra Holmen/Asker og nummer 1 fra Midtbygda/Røyken, derfor måtte noen eiendommer omnummereres.

For å berøre færrest mulig har vi valgt å omnummerere adresser i Røyken kommune. Nummereringen fortsetter fra dagens grense mot Asker med husnummer 601 i Slemmestad og opp til husnrummer 750 i Midtbygda.

Grimsrudveien

Den samme gjelder for Grimsrudveien der det er startet med husnummer 1 i både Hurum og Røyken.
I Hurum må alle adressater til Grimsrudveien endre husnummer, også dette for å berøre færrest mulig. Endringen her vil skje 12.juli 2019.

Støtte til felles innkjøp av poskassemerker

Der vel eller sameier går sammen om anskaffelse av nye private skilt til hus og postkasser, kan kommunen refundere kostnader med inntil kroner 100 per husstand. Dette forutsetter en samlet søknad om refusjon pr vei.

Slik har prosessen foregått

Prosessen fram mot nye veinavn har vært:

 1. Fellesnemnda vedtok kriterier for hvilke veier som må bytte navn (januar 2018). Se sakspapirer
 2. Fellesnemnda vurderte liste over hvilke veier som må bytte navn og sendte anbefaling til vedtaksorganene i de tre kommunene (se sakspapirer). Planutvalget i Hurum og formannskapene i Asker og Røyken vedtok lista (mai/juni 2018).
 3. Innbyggere ble bedt om å komme med forslag til nye navn (sommer 2018)
 4. Forslag til nye veinavn ble sendt på høring til de som er berørt. Høringsfrist var 27. november 2018.
 5. Nye veinavn vedtatt februar 2019.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send en e-post til veinavn@asker.kommune.no

Like veinavn

Kirkeveien Hurum Kirkeveien Røyken Kirkeveien Asker