Milepæler i etableringen av ny kommune

Her får du en oversikt over noen av de viktigste milepælene i sammenslåingen. 

Juni 2016

Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum besluttet å søke om å få slå seg sammen. Den nye kommunen skal hete Asker, og rådhuset skal ligge i Asker sentrum.

8. juni 2017

Stortinget behandler søknaden og vedtar kommunesammenslåingen. 

2017 - Høsten 2019

Den nye kommunen bygges med utgangspunkt i 16 delprosjekter.

Februar 2018

Rådmannen legger frem organisasjonsplan for ny administrativ organisering.

September 2019

Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret. 

November 2019

Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.

1. januar 2020

Vi har ny kommune.